กรรมมีอำนาจสูงสุด ต้องศึกษา


วิสาขบูชามหามงคล ฉลองพุทธชันตี ปี ๒๕๕๕
ศึกษาผู้ห่มผ้าเหลือง ด้วยมหาปัญญา ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า เพื่อปกป้องและสืบทอดพระพุทธศาสนา
ผลของกรรมดีและผลของกรรมชั่วมีทั้งคุณและมีทั้งโทษอยู่ในตัว คุณหรือโทษจะปรากฎตามการวางใจรับผลนั้น ผลของกรรมดีที่เกิดแก่ผู้ใดก็ตาม แม้ผู้นั้นวางใจรับไม่ถูก ไม่ประกอบด้วยปัญญา ผลดีก็จะไม่สมบูรณ์ ทั้งผลร้ายก็จะต้องตามมา ผู้ได้รับผลดีของกรรมดี คือการได้ประสบโลกธรรมฝ่ายดีคือ ลาภยศสรรเสริญสุขนั่นเอง ต้องรับให้ดี ต้องรับให้ถูก วิธีทำใจให้รับโลกธรรมอย่างถูกต้องที่สุดก็คือ ให้คิดว่าลาภก็ตาม ยศก็ตาม สรรเสริญก็ตาม สุขก็ตาม ล้วนอยู่ในลักษณะของ ไตรลักษณ์ คือไม่เที่ยง ทนอยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลง และไม่เป็นไปตามความปรารถต้องการ ได้รับผลดีของกรรมดี คือ ได้ประสบโลกธรรมฝ่ายดีเมื่อไร เมื่อนั้นให้คิดถึงไตรลักษณ์ให้ทันที จะได้รับผลดีของกรรมดีที่ดียิ่งกว่าผลดีทั้งนั้น. จากนิพนจ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
เรื่องพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร

การสถาปนา สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ลำดับที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2532
ถึงเวลาที่ชาวไทยต้องเลือก โดยใช้สติและปัญญา เพื่อประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่ http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2012/03/blog-post_28.html

ชาวไทยทั่งประเทศควรเข้าศึกษา ข้อมูลเพื่อความมั่นคงของชาติไทย http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2012/03/blog-post_7343.html
ข้อมูล ประวัติวัดบวรนิเวศวิหาร ที่ http://www.watbowon.com/

ความเป็นมา ของโครงการ จารึก วัดบวรนิเวศ ๒๕๕๕ ประวัติศาสตร์ ความมั่นคงพระศาสนา
จากการได้สนทนาธรรม ระหว่างข้าพเจ้า สมเกียรติ กาญจนชาติ และ พระเทพสารเวที่ เลขานุาการในสมเด็จพระสังฆราช ด้วยท่านเจ้าคุณได้กล่าวว่า "เป็นห่วงประเทศ" ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

ต้นเหตุปัญหาต่างๆในชาติไทย คือ ผู้มีหน้าที่บริหารประเทศไม่ได้ทำหน้าที่ของตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนทุกท่านช่วยศึกษาและตรวจสอบ เพื่อความสุขที่ยั่งยื่นของชาติไทย

โครงการ จารึก วัดบวรนิเวศ ๒๕๕๕ ประวัติศาสตร์ความมั่นคงพระศาสนา มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ชาวพุทธทั่วโลก เพื่อปกป้องและตรวจสอบ การกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา

เมื่อมหาเถรทำในเรื่องไร้คุณธรรมและจริยธรรม ข้อมูลที่1 http://www.alittlebuddha.com/News%202011/April%202011/11%20April%202011.html

เมื่อองค์กรหลักด้านคุณธรรม กระทำสิ่งไร้คุณธรรม ข้อมูลที่๒ http://www.alittlebuddha.com/News%202011/April%202011/12%20April%202011.html

งบประมาณจากภาษีประชาชน ปี 2555 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 4,346,591,500 บาท ส่วนหนื่งเงินที่คณะสงฆ์ใช้ในการบริหารจัดการด้านพระศาสนา ข้อมูล http://library2.parliament.go.th/giventake/content_hr/hr24/d110954-04-16.pdf


สมเด็จองค์นี้ ช่วย ธัมมชโย เรื่องจริงในประวัติศาสตร์ ที่ชาวโลกต้องศึกษา ที่ http://www.alittlebuddha.com/html/The%20Vision%20of%20P.M.Narin/The%20Vision%20of%20Phramaha%20Narin%2078.html

 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช