เพื่อหาทุนในการตั้งเป็นมูลนิธิ โครงการจารึกวัดบวรนิเวศ ประวัติศาสตร์ความมั่นคงพระศาสนา

ขอเรียนเชิญชาวไทยผู้มีศรัทธา ร่วมการอนุรักษ์เชิงประวัติศาสตร์ ข้อมูลที่ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.325539200825522.74249.161446187234825&type=3
เพื่อหาทุนในการตั้งเป็นมูลนิธิ ในการดำเนินโครงการต่างๆถวายแด่ สมเด็จพระสังฆราช 
โครงการจารึกวัดบวรนิเวศ ประวัติศาสตร์ความมั่นคงพระศาสนา
เพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาปรินายก ในวโรกาส มหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ ๑oo พรรษา 
และวโรกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระชนมพรรษา ๗ รอบ ร่วมจัดพิมพ์หนังสือจารึกวัดบวรนิเวศ ข้อมูลที่ https://docs.google.com/file/d/0B_nOh0gPsWNSWlhVUGQ4ZXhsLWc/edit
โครงการเพื่อถวาย สมเด็จพระสังฆราช ข้อมูลที่ 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=301689959877113&set=a.258806637498779.62591.161446187234825&type=3&theater
ข้อมูลข่าวสาร จาก blogger ที่
http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2012/07/blog-post_08.html

โครงการต่างๆของ สมเด็จพระสังฆราช 


                  พระเทพสารเวที พระอุปัชฌาย์ (ผู้ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช)
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ

http://www.ch7.com/news/news_thailand_detail.aspx?c=1&p=1&d=194968

บวชพระใหม่ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร พระเทพสารเวที พระอุปัชฌาย์ (ผู้ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช)

โครงการจารึกวัดบวรนิเวศ ประวัติศาสตร์ความมั่นคงพระศาสนา
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.258806637498779.62591.161446187234825&type=3

ประวัติ สมเกียรติ กาญจนชาติ ผู้ดำเนินโครงการ ที่ http://www.facebook.com/notes/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4/251768278215325

โทรสอบถามข้อมูลหรือร่วมบริจาค ที่ สมเกียรติ กาญจนชาติ
 084-6514822

ความคิดเห็น

 1. ไม่ระบุชื่อ14 กรกฎาคม 2555 05:53

  สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ เจ้าค่ะ/ค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขออนุโมทนาทุกท่านทีมีจิตศรัทธา เข้าศึกษาข้อมูลครับ จาก สมเกียรติ กาญจนชาติ

   ลบ

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ครับ

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช