ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตครั้งใหญ่ ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช (ประวัติศาสตร์) ช่วยแชร์ด้วยครับ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั่วประเทศ ร่วมใจบริจาคโลหิต ฉลองพระชันษา 100  ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ  3 ตุลาคม 2556 ตลอดเดือนตุลาคม  2556 (ช่วยแชร์เพื่อร่วมสร้างบุญบารมีครั้งประวัติศาสตร์)
           แพทย์หญิงสร้อยสอางค์  พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  กล่าวว่า  เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ  สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  และทรงเจริญพระชันษา  100 ปี  วันที่  3 ตุลาคม 2556     ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่ง  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช   สกลมหาสังฆปริณายก   สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2532 พระองค์ได้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เกิดความมั่งคงในประเทศไทยและนานาชาติ จนได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก รวมทั้งทรงปฏิบัติพระศาสนกิจ ในการนำหลักธรรมเผยแผ่ต่อพุทธศาสนิกชนมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน เพื่อให้ชาวพุทธได้น้อมนำหลักธรรมไปสู่การปฏิบัติ        ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย  ได้จัดโครงการ พุทธศาสนิกชนชาวไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 3 ตุลาคม 2556”  เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล  พร้อมทั้ง ร่วมลงนามถวายพระพร ตลอดเดือนตุลาคม 2556 พร้อมรับของที่ระลึก ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์   อีกทั้ง เพื่อกระตุ้นให้มีการบริจาคโลหิตเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อบรรเทาภาวการณ์ขาดแคลนโลหิตในช่วงปิดภาคเรียน               
นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในหน่วยเคลื่อนที่  ณ วัดต่างๆ จำนวน 4 แห่ง  ได้แก่  วัดบวรนิเวศวิหาร    วันที่1 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 - 15.00 น. ,วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ วันที่ 11-13 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 - 14.30 น.  วัดสังฆราชา  วันที่ 20 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 - 12.00 น.และ วัดพุทธบูชา  วันที่ 23 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 - 15.00 น.    
ในส่วนภูมิภาค   จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 8 แห่ง  ได้แก่     จังหวัดเชียงใหม่ , จังหวัดนครสวรรค์ , จังหวัดราชบุรี ,  จังหวัดชลบุรี ,  จังหวัดอุบลราชธานี ,  จังหวัดขอนแก่น , จังหวัดภูเก็ต , จังหวัดสงขลา  และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ    สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม   ได้ที่   ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต   โทร.0 2256 4300 ,  0 2263 9600-99 ต่อ 1101

เนื่องในวันเกิด ของ สมเกียรติ กาญจนชาติ ให้ให้บุญบารมีที่ทำแก่ชาวไทยทุกท่าน ขอขอบคุณทุกท่านที่อวยพรครับ
สิ่งที่อยากทำ เพื่อชาวพุทธในการรักษาพระศาสนา
1.ทำให้มีคุณสมบัติภายในตัวเอง รู้เข้าใจหลักพระพุทธศาสนาและประพฤติดีปฎิบัติถูกต้องตามธรรม
2.มีคุณสมบัติที่จะปฎิบัติต่อผู้อื่น มีความรู้ความสามารถและมีน้ำใจที่จะบอกกล่าวแนะนำชี้แจงสั่งสอนหลักธรรม หลักพระศาสนาแก่ผู้อื่น
3.คุณสมบัติที่จะปฎิบัติต่อพระศาสนา สามารถแสดงหลักการของพระศาสนา แก้ไขกำราบคำสอนที่ผิดพลาดและคำกล่าวร้ายต่างๆให้สำเร็จได้
  ตัวพระศาสนาที่แท้ ต้องอยู่ในตัวคน ด้วยการที่คนนั้นรู้เข้าใจธรรมและประพฤติปฎิบัติธรรม ซึ่งเท่ากับเอาธรรมหรือพระพุทธศาสนาเข้าไปไว้ในตัว จนกลายเป็นว่า ตัวเขาไปไหน พระพุทธศษสนาก็ไปด้วย เมื่อตัวเขายังอยู่ พระพุทธศาสนาก็ยังอยู่ เมื่อไรพระพุทธศาสนาอยู่ในตัวคนแล้ว ทุกคนนั้นก็จะสืบต่อ พระศาสนาด้วยชีวิตของเขาเอง 
(ธรรมจากท่าน พระพรหมคุณาภรณ์)

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช