ประวัติศาสตร์สำคัญของโลก วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระสังฆราช ช่วยแชร์เป็นพระกุศลถวาย สมเด็จพระสังฆราช ครับ


'ในหลวง'ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับงานบำเพ็ญพระกุศล วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระสังฆราช ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ รัฐบาลจัดยิ่งใหญ่งานฉลองพระชันษา 100 ปี ระหว่างวันที่ 1-7 ต.ค. ที่วัดบวรฯ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- เสาร์ที่ 21 กันยายน 2556
จรัส พิบูลย์ปุญญโชติ/รายงาน
โครงการส่งเสริมปฏิบัติธรรมสังฆราชบูชา ตลอดพรรษากาล 2556 ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดย พระ ดร.อนินลมาน ธมฺมสากิโย ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจริญพระชันษา 100 ปี 3 ตุลาคม 2556 ถือเป็นประวัติศาสตร์สำคัญของโลก เนื่องจากไทยเป็นประเทศที่มีสมเด็จพระสังฆราช เพียง 1 ใน 2 ของโลกที่เหลืออยู่ คือไทย และกัมพูชา ที่สำคัญตลอดระยะเวลา 86 ปีที่ผ่านมา พระองค์ได้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เกิดความมั่งคงในประเทศไทยและนานาชาติ จนได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก รวมทั้งทรงปฏิบัติพระศาสนกิจ ในการนำหลักธรรมเผยแผ่ต่อพุทธศาสนิกชนมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน เพื่อให้ชาวพุทธได้น้อมนำหลักธรรมไปสู่การปฏิบัติ และในโอกาสสำคัญครั้งนี้ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เครือข่ายชาวพุทธ สถานศึกษา จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติตลอดสัปดาห์แห่งวันคล้ายวันประสูติ
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับงานบำเพ็ญพระกุศลวันคล้ายวันประสูติไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ขณะเดียวกันทางรัฐบาลได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าวอย่างยิ่งใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1-7 ตุลาคม 2556 ที่วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติมากมาย อาทิ นิทรรศการพระชันษา 100 ปี สดุดีสังฆบิดร การจัดประชุมวิชาการพระพุทธศาสนานานาชาติ จึงขอเชิญชวนประชาชน มาร่วมปฏิบัติธรรมทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2556 ตามโครงการส่งเสริมปฏิบัติธรรมสังฆราชบูชา ตลอดพรรษากาล 2556 ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวรฯ ที่วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อน้อมนำหลักธรรมสู่การปฏิบัติบูชา ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช ด้วย

โครงการประกวดภาพถ่ายวิถีพุทธ "วัดวาอาราม" จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการ จัดโดยนิตยสารเพื่อวัฒนธรรมไทย IN THAILAND สมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ร่วมเฉลิมฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีรางวัลสูงสุดแห่งโลกพุทธศาสนา ถ้วยประทานสลักจารึกตราสัญลักษณ์พระนามาภิไธย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมคติธรรม "ศีล เป็นอาภรณ์อันประเสริฐ" ลงบนถ้วยรางวัล เพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ พร้อมรางวัลพิเศษสุด "พระผงสมเด็จจิตลดา รุ่น 1" สุดยอดปรารถนาของคนไทยทั้งแผ่นดินโดยเริ่มส่งภาพที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา "วิถีพุทธ" พร้อมแรงบันดาลใจในพุทธศาสนา ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 ธันวาคม 2556 ตัดสินพร้อมจัดโชว์ภาพที่เข้ารอบ 100 ภาพ ณ วัดบวรฯ สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.09-0196-8953 www.inthailandmag.com

ปกป้องและสืบทอดพระศาสนา ต้องอ่าน http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2011/11/blog-post_21.html ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช