ประชุมพระธรรมทูต 4 ทวีป ฉลอง 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช ครั้งประวัติศาสตร์

ข่าวมงคล !

ประชุมพระธรรมทูต 4 ทวีป
ฉลอง 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

ครั้งประวัติศาสตร์


วัดบวรนิเวศวิหาร จัดกิจกรรมพิเศษ เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลอง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 100 พรรษา ในวันที่ 3 ตุลาคม ศกนี้ มีกิจกรรมพิเศษหลายอย่าง หนึ่งในนั้นคือประชุมเสวนาพระธรรมทูตไทยใน 4 ทวีป ระหว่างวันที่ 3-6 ตุลาคม 2556 ทั้งนี้ คาดว่าจะมีพระธรรมทูตจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมประชุมครั้งประวัติศาสตร์นี้ อย่างคับคั่ง


อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน

5 กันยายน 2556
โครงการประวัติศาสตร์ความมั่นคงพระศาสนา ช่วยแชร์เพื่อชาติไทย
ร่วมจารึกประวัติศาสตร์ 
http://www.inthailandmag.com/
ข้อมูลกำหนดการ ที่http://www.inthailandmag.com/add_watwa_detail_register.htm

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช