ประวัติศาสตร์ ขอชื่นชมในการดำเนินการ ตรวจสอบเรื่องขอยกเลิกโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติธรรม (ของลัทธิธรรมกาย) ช่วยแชร์ถวาย สมเด็จพระสังฆราช 100 พระชันษา


วันที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 12.30 น. อาคารรัฐสภา  ข้าพเจ้า 
สมเกียรติ กาญจนชาติ และ คุณครู มานิตา มีแก้ว ได้เข้าพบท่าน อิสสระ สมชัย เพื่อประสานในการยื่นหนังสือ เรื่องขอยกเลิกโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติธรรมของโรงเรียน ครู และนักเรียนทั่วประเทสที่ละเมิดรัฐธรรมนูญ และตรวจสอบการใช้งบประมาณของโครงการนี้ 


ศึกษาข้อมูล วิทยานิพนธ์ด้านความมั่นคงสถาบันพระศาสนา ในประวัติศาสตร์ ได้ที่https://docs.google.com/.../edit
ช่วยแบ่งปันได้เพื่อสร้างบุญบารมี ถวายสมเด็จพระสังฆราช ครับ

จากหนังสือ "กรณีธรรมกาย" โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) http://dhammakaya.exteen.com/20050418/entry-48
มี สมเด็จองค์หนึ่งให้การช่วย ธัมไชโย ผู้ปราชิกhttp://www.facebook.com/photo.php?fbid=436562266389881&set=a.176119805767463.37970.161446187234825&type=3&theater

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช