ประจาน? วงการพระสงฆ์ร้อยเอ็ดฉาว ! เมื่อคณะสงฆ์กำหนดเรียกเงินเรี่ยไรช่วยงานศพสมเด็จเกี่ยว โดยกำหนดตัวเงินตายตัวตามฐานะตำแหน่งทางสงฆ์


ผู้จัดการตีข่าวแรง

"เรี่ยไรพระภาค 9 สูงลิ่ว ส่งทำบุญศพสมเด็จเกี่ยว"

ครั้งแรกมีข่าว "ภาค 12 สั่งวัดทุกวัดในสังกัด ขึ้นป้ายไว้อาลัยสมเด็จเกี่ยว" แม้ว่าจะเป็นข่าวที่ค่อนข้างจะเปราะบาง แต่ถ้าเป็นจริงก็ไม่เหมาะเหมือนกันนะ จริงไหมครับ ท่านเจ้าคุณเสนาะ ?

คณะสงฆ์ส่วนมหานิกาย ในภาค 9 ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด โดยมี พระธรรมวโรดม (สมเกียรติ กิตฺติวฑฺฒโน ป.ธ.9) วัดทินกรนิมิต ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี เป็นเจ้าคณะภาค ซึ่งก็คงต้องรอให้เจ้าคุณสมเกียรติออกมาชี้แจงต่อสาธารณชนต่อไป
พระธรรมวโรดม
(สมเกียรติ กิตฺติวฑฺฒโน ป.ธ.9)
เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดทินกรนิมิตร้อยเอ็ด - วงการพระสงฆ์ร้อยเอ็ดฉาว ! เมื่อคณะสงฆ์กำหนดเรียกเงินเรี่ยไรช่วยงานศพสมเด็จเกี่ยว โดยกำหนดตัวเงินตายตัวตามฐานะตำแหน่งทางสงฆ์ สูงสุดเจ้าคณะจังหวัด 5 หมื่นบาท รองเจ้าคณะจังหวัด 30,000 บาท เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอฯ 20,000 บาท รองเจ้าคณะอำเภอ 15,000 บาท เจ้าคณะตำบล 5,000 บาท ฯลฯ ต่ำสุดเจ้าอาวาสวัดทั่วไป 1,500 บาท พระสงฆ์หลายรูปโอดมีกำลังทรัพย์ไม่พอ แต่จำเป็นต้องหาให้หวั่นมีปัญหาตามมาภายหลัง
      
ค่ำวันนี้ (11 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ดว่า ได้รับการร้องเรียนจากพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่รูปหนึ่งของระดับอำเภอหนึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด ว่า ขณะนี้พระสงฆ์ระดับปกครองในพื้นที่กำลังได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จากคำสั่งให้นำเงินไปร่วมทำบุญกับเจ้าคณะภาค 9 จ.ร้อยเอ็ด เพื่อให้เจ้าคณะภาคเป็นผู้รวบรวมนำเงินไปสมทบในการทำบุญในงานศพของสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคุณเกี่ยว อุปเสโณ อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งมรณภาพไปแล้ว
      
 ด้วยมีการกำหนดมาเป็นระเบียบให้ต้องนำเงินไปช่วยงานศพ ระบุเป็นตัวเงินที่ชัดเจนว่าจะต้องไม่ต่ำกว่าที่กำหนด ซึ่งสร้างความลำบากใจให้เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในขณะนี้พระที่มีตำแหน่งทางสงฆ์และเจ้าอาวาววัด รองเจ้าอาวาสวัดหลายแห่งกำลังเดือดร้อน กับการต้องหาเงินไปช่วยเหลือตามที่มีการกำหนดมาตายตัว ซึ่งตนเห็นว่าไม่เหมาะสมแต่ก็พูดอะไรไม่ได้
      
เพราะพระผู้ใหญ่ในระดับจังหวัดเรียกประชุมแล้วกำหนดระเบียบขึ้นมาในที่ประชุมสงฆ์ อ้างว่าเป็นการสั่งการมาจากเจ้าคณะภาค 9 ซึ่งความจริงตนก็ขอดูหนังสือก็ไม่เห็นมีการกำหนดตัวเงินแต่อย่างใด แต่คงต้องหาให้เพราะไม่อยากถูกมองว่าไม่ให้ความร่วมมือ
      
ทางด้านพระครูสุตกิจวิมล เจ้าคณะอำเภอสุวรรณภูมิ เจ้าอาวาสวัดกลาง อ.สุวรรณภูมิ กล่าวยอมรับว่า ได้มีหนังสือแจ้งมาจริงจากเจ้าคณะภาค 9 มหานิกาย ให้ร่วมกันทำบุญทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดแจ้งไปยังพระทุกระดับของจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ช่วยกันทำบุญตามอัตราที่กำหนดไว้จริง ซึ่งตนก็ได้แจ้งไปยังทุกวัดในเขตปกครองของพื้นที่ อ.สุวรรณภูมิ ให้ปฎิบัติตาม
      
โดยหนังสือที่ส่งมาจากเจ้าคณะภาค 9 พร้อมกับหนังสือมติที่ประชุมสงฆ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด ที่กำหนดไว้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบด้วยถึงยอดทำบุญตามลำดับตำแหน่งที่กำหนดไว้ ซึ่งกรณีที่มีพระสงฆ์จำนวนไม่น้อยในจังหวัดได้รับความเดือดร้อน และไม่เห็นด้วยกับมาตรการขอเงินร่วมทำบุญดังกล่าว ตนไม่ขอแสดงความเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่กับระเบียบที่กำหนดมาเพราะเป็นเรื่องทำบุญ คงพูดมากไมได้
      
แต่สำหรับตนเองนั้น ในฐานะเจ้าคณะอำเภอ ถูกกำหนดให้ทำบุญ 20,000 บาท ตนทำได้และไม่มีปัญหา ส่วนพระสงฆ์รูปอื่นไม่ทราบว่ามีปัญหาหรือไม่ ตนเองรับได้เพราะถือว่าเป็นเรื่องทำบุญเพื่อพระผู้ใหญ่ แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยอมรับว่า 
มีการกำหนดให้พระแต่ละระดับชั้นส่งเงินด้วยการกำหนดเป็นตัวเลขตายตัวมาจริง
      
ขณะที่พระครูปริยัติธรรมโสภณ เจ้าอาวาสวัดบ้านยางเครือ ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด ในฐานะรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดเผยว่า หลังจากได้รับหนังสือแจ้งมาจากพระธรรมวโรดม เจ้าคณะภาค 9 มหานิกาย และเจ้าอาวาสวัดทินกรนิมิต กทม.แจ้งมา ก็ได้มีการประชุมกันกับแกนนำพระสงฆ์ทั้งจังหวัด และที่ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดต่างก็มีการเห็นชอบกำหนดอัตราจำนวนเงินในการทำบุญของพระสงฆ์ทุกระดับขึ้นจริง และเป็นไปตามมติที่ประชุมสงฆ์กำหนดขึ้น
      
โดยกำหนดว่าให้ระดับเจ้าคณะจังหวัดต้องร่วมทำบุญ 50,000 บาท รองเจ้าคณะจังหวัด 30,000 บาท เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอฯ 20,000 บาท รองเจ้าคณะอำเภอ 15,000 บาท เจ้าคณะตำบล 5,000 บาท เลขาเจ้าคณะตำบล 5,000 บาท รองเจ้าคณะตำบล 3,000 บาท เลขาเจ้าคณะตำบล 2,000 บาท พระครูชั้นสัญญาบัตร 2,000 บาท และเจ้าอาวาสวัดทั่วไป 1,500 บาท
      
กำหนดเป็นเกณฑ์แจ้งไปทุกแห่งให้ทราบ แล้วให้รวบรวมเงินส่งไปถึงเจ้าคณะภาค 9 ภายในวันที่ 20 ก.ย.นี้ โดยให้เจ้าคณะอำเภอแต่ละอำเภอทั้ง 20 อำเภอของจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผู้รวบรวมเงินดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของที่ประชุมสงฆ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด ที่กำหนดขึ้นกันเองเมื่อวันที่ 30 ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งการกำหนดยอดเงินตามลำดับก็เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต แสดงความไว้อาลัยแก่พระผู้ใหญ่ ซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะทุกคนมีมติเห็นชอบในที่ประชุมแล้ว แต่หากพระรูปไหนไม่พร้อม และร่วมทำบุญ ตามเกณฑ์ไม่ได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะไม่ได้บังคับข่าว : ผู้จัดการ

12 กันยายน 2556
 

ความคิดเห็น

  1. มันมีทุกงานแหละในคณะสงฆ์ เพียงแต่ไม่เป็นข่าว ยิ่งกว่าฆราวาสอีก เรื่องยัดเงิน เรื่องใต้โต๊ะ พระผู้ใหญ่แหละตัวดี เง้อ ยิ่งรู้มาก ยิ่งปวดใจ

    ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ5 กรกฎาคม 2557 00:22

    เอาศพคนตายมาขาย

    ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ครับ

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช