ประกาศ งานมุทิตาจิตหลวงปู่เทสก์ เทสรังสีเรียน พุทธศาสนิกชนทุกท่าน

เรื่อง งานมุทิตาจิตหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
เรียน พุทธศาสนิกชนทุกท่าน
ด้วยวัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล) จังหวัดภูเก็ต จะจัดงานประจำปี"มุทิตาจิตหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี" ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2557
ในโอกาสนี้ ท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมแสดงมุทิตาจิตได้โดยกิจกรรมบุญต่อไปนี้
1. ร่วมปฏิบัติบูชา"บวชเนกขัมมะ" เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี อีกทั้งยังถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 87 พรรษา ในปี พ.ศ. 2557 
2. ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยการเดินทางสำหรับพระเถรานุเถระผู้ร่วมแสดงธรรมในงาน จำนวน 100 กอง กองละ 3,000บาท
3. ร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องไทยทาน ถวายแด่คณะสงฆ์ จำนวน 150 ชุด ชุดละ 500 บาท
4. ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานอาหารในวันที่17 ธ.ค. และ/หรือร่วมปัจจัยโรงทานกับโรงทานกลาง เพื่อถวายภัตตาหารและปานะแด่คณะสงฆ์และเนกขัมมะตลอดงาน จำนวน 100 กอง กองละ 2,000 บาท
ทั้งนี้ ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการร่วมแสดงมุทิตาจิตครั้งนี้ได้ที่
คุณเมย์ : 089-480-6636
ใบบัว : 085-797-9977
อนึ่ง เพื่อให้การเตรียมงานเป็นไปด้วยความราบรื่น ทางกรรมการจัดงาน ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านทั้งหลาย โปรดแจ้งความประสงค์ในการร่วมแสดงมุทิตาจิต ทั้งบวชเนกขัมมะและการเป็นเจ้าภาพออกโรงทานอาหาร ภายในวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 และขอสงวนสิทธิ์หากท่านแจ้งความประสงค์ร่วมบวชเนกขัมมะและออกโรงทานอาหารหลังวันที่กำหนด
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=609174812524581&id=604453799663349&refid=17
ประมวลภาพ วันที่ 14-15 ธันวาคม 2557

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช