ความประทับใจในพ่อหลวง

พิธีกรรายการ (ซ้าย) กรกนก ยงสกุล, พลเอกณพล บุญทับ และ ทิพย์ลดา พูนศิริวงศ์

ยังคงอยู่ในเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางรายการ “ผู้หญิงแนวหน้ากับคุณแหน”ทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.00-16.20 น. ทางช่อง TNN2 โดย 2 พิธีกร “ขิม-ทิพย์ลดา พูนศิริวงศ์” และ “เล็ก-กรกนก ยงสกุล” ได้พาไปพูดคุยกับ“พลเอกณพล บุญทับ” รองสมุหราชองครักษ์ถึงเรื่องราวความประทับใจที่ได้มีโอกาสรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พลเอกณพล บุญทับ เล่าว่า “หน้าที่ของรองสมุหราชองครักษ์ของกระผม ในปัจจุบันได้รับมอบหมายจากท่านสมุหราชองครักษ์ในการทำหน้าที่ถวายความปลอดภัย อยู่ในขบวนของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เวลาที่เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับ ณ พระตำหนักต่างๆ เพื่อเสด็จฯ ทรงเยี่ยมประชาชน เรื่องแรกเป็นหน้าที่เรื่องการถวายความปลอดภัยเรื่องที่สองก็มีหน้าที่ไปช่วยทำงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงริเริ่มโครงการต่างๆ ขึ้น

ผมได้มีโอกาสถวายงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2521 ในขณะที่มียศเป็นพันตรี ในขณะนั้นก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทที่ตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ทรงพระเมตตาให้เข้าเฝ้าฯร่วมโต๊ะเสวย และต่อจากนั้นก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าฯถวายข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับหมู่บ้านในพื้นที่ที่มีการก่อการร้าย

ในสมัยก่อนยังมีเหตุการณ์เกี่ยวกับผู้ก่อการร้าย หรือคอมมิวนิสต์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีหมู่บ้านต่างๆ หลายสิบหมู่บ้านที่ยังไม่มีใครเข้าไปถึง ก็ได้กราบบังคมทูลให้ทรงพระกรุณาทราบ เพราะรับสั่งถามว่า หมู่บ้านที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ที่ทรงเห็นบนเฮลิคอปเตอร์ แต่ไม่มีบนแผนที่ พอจะรู้จักบ้างมั้ย

ผมก็ได้กราบบังคมทูลถวายไป อย่างในพื้นที่ของทางอำเภอวาริชภูมิก็ดี หรือในอำเภอกุดบ่าม อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี อำเภอส่องดาว ของจังหวัดสกลนคร ก็มีหมู่บ้านเกิดใหม่มากมายในตอนนั้นก็ถวายงานไปตั้งแต่ประมาณ 5 ทุ่มจนถึงเกือบตี 5 พอจำได้ว่า ตี 4.45 ก็รับสั่งว่า วันนี้พอแค่นี้ก่อน และวันต่อไปมาดูกันใหม่

แล้วรุ่งขึ้นก็รับสั่งให้มารอเฝ้าฯอยู่ข้างรถพระที่นั่ง ถึงเวลาก็จะเสด็จฯทรงเยี่ยมประชาชน ทรงชี้บนแผนที่ วันนี้ฉันจะไปบ้านนี้ รู้จักมั้ย ผมก็กราบบังคมทูลว่ารู้จักพระเจ้าค่ะ พระองค์ท่านก็ทรงส่งวิทยุให้ และก็ให้นั่งรถ ให้บอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้ไปจนถึงหมู่บ้านโดยไม่ต้องบอกให้ใครทราบมีพระราชประสงค์ที่จะไปทอดพระเนตรด้วยพระองค์เอง ให้เห็นว่าในพื้นที่นั้นชาวบ้านมีความยากลำบากในการประกอบอาชีพอย่างไรบ้าง แล้วก็ทรงสร้างฐานข้อมูลด้วยพระองค์เอง และทรงจดบันทึกว่าชาวบ้านมีความเดือดร้อนเรื่องขาดแคลนน้ำในการทำมาหากิน เรื่อง หลายร้อยแปดพันประการ ทรงมีพระเมตตามากในการที่จะดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรให้ถึงแก่นแท้ ให้เห็นว่าราษฎรเขาเดือดร้อนอย่างไร แล้วทรงห้ามเด็ดขาดไม่ให้พวกหน่วยรักษาความปลอดภัย ไปสกัดกั้นการถวายจดหมายฎีการ้องทุกข์ ทรงห้ามโดยเด็ดขาด

สำหรับเรื่องความประทับใจที่ได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทนั้น ทรงมีพระราชดำริว่า สมัยก่อนนี้เวลาที่กองทัพจะออกไปทำการรบ เขาทำอะไรก่อนรู้มั้ย ก็กราบบังคมทูลพระองค์ท่านว่า ทหารก็ต้องเตรียมความพร้อมรบ มีการฝึก มีการตรวจความพร้อมรบ พระองค์รับสั่งว่า นั่นเป็นเรื่องธรรมดา ทหารจะต้องทำอยู่แล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่ทหารควรจะทำ จะต้องเตรียมการไว้ก่อนก็คือ เขาจะต้องจัดตั้งกองเสบียง ไปทำนาเก็บข้าวเข้ายุ้งฉาง เตรียมความพร้อมรบ

แต่สมัยนี้เราหวังพึ่งแต่ร้านค้า เวลาจะไปไหนทีก็ซื้อข้าวไปกี่กองร้อยเขารู้หมด ไปกี่วัน เราไม่มีการรักษาความลับ ก็ทรงพระเมตตาให้จัดตั้งโรงสีข้าวขึ้นในค่ายทหาร เพื่อที่จะให้ทหารไปช่วยรับซื้อข้าวจากชาวไร่ชาวนา ไม่ให้ถูกกดราคา แล้วก็เอามาสีข้าวใช้เอง พอสีข้าวได้ก็ได้รำ ได้ปลายข้าว เอามาเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ทำปศุสัตว์ แกลบก็เอามาทำเชื้อเพลิง ใช้ได้หมด อันนี้ก็ทรงสอนวิธีการพัฒนาโดยให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด นำพื้นที่ในค่ายทหารมาทำให้เกิดประโยชน์ด้วย และก็ช่วยราษฎรด้วย

หลังจากนั้นยังทรงมีรับสั่งว่า หมู่บ้านตามชายแดน ควรจัดตั้งธนาคารข้าวไว้ตามหมู่บ้านต่างๆ เพื่อที่จะให้มีข้าวหมุนเวียน เมื่อถึงเวลายังไม่ได้ใช้ก็สามารถเอามาแลกเปลี่ยน ทหารก็ไปช่วยรับซื้อมา อย่างนี้ เป็นต้น อันนี้คือเรื่องของการพัฒนา อีกเรื่องหนึ่งที่ประทับใจมากก็คือ ในพื้นที่ของเทือกเขาภูพาน ซึ่งในสมัยนั้นมีการก่อการร้ายรุนแรง พระองค์ท่านรับสั่งว่า เพราะเราเข้าไปไม่ถึงเขา หมู่บ้านแถวนี้ไม่ได้รับการดูแล เขาก็รู้สึกว่าเราทอดทิ้งเขา เป็นหมู่บ้านที่เป็นชาวไทยอีสานเผ่าโซ่ คนส่วนใหญ่จะนามสกุล วงกระโซ่หรือเชื้อคำพด ทิพคำมี นามสกุลจะซ้ำกันหมด

ถ้าเราเข้าไปถึงเขาได้ ผู้ก่อการร้ายก็จะหมดไปเอง ก็เลยเกิดถนน ทรงมีรับสั่งว่าให้ทำถนนตามแนวลำห้วยบางทราย ผ่านหมู่บ้านที่ผมได้กล่าวเมื่อสักครู่ แล้วก็ได้ไปทำอ่างเก็บน้ำขึ้นตามหมู่บ้าน ตั้งแต่บ้านส่างแว้ บ้านคำผักกูด บ้านปากช่อง บ้านนาหินกองบ้านแก่งนาง ตลอดแนว อ่างเก็บน้ำช่วยเขาทำการเกษตร ทำให้เขาอยู่ดีกินดีขึ้น การก่อการร้ายก็หายไป ในปีพ.ศ.2524 ผู้ก่อการร้ายในเทือกเขาภูพานหมดไปอย่างสิ้นเชิง นี่เป็นเรื่องที่ทรงมีสายพระเนตรยาวไกลมาก ทางทหารโชคดีได้เรียนรู้ต้องเรียกว่าเป็นพระอาจารย์ใหญ่ในการสอนทั้งเทคนิคทั้งยุทธวิธี และก็เรื่องของการพัฒนาเพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อประเทศชาติ”

เรื่องราวดีๆ ที่ครบครันทั้งสาระและบันเทิงแบบนี้ มีให้ชมในรายการ “ผู้หญิงแนวหน้ากับคุณแหน” ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.00-16.25 น. ทาง TNN 2 (และช่อง 120 ทางดิจิตัลทีวี)หรือ True Visions 8 ชมรายการย้อนหลังได้ที่ youtube ผู้หญิงแนวหน้า byคุณแหน

http://www.naewna.com/lady/135064

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

ประกาศการหาทุนในการสนับสนุนในโครงการ ทำความดีถวายในหลวง๙

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช