ความมหัศจรรย์ของแผ่นดินสยาม (ไทย)

ความมหัศจรรย์ของแผ่นดินสยาม (ไทย)

แผ่นดินไทยศักดิ์สิทธิ์ เพราะแผ่นดินนี้สร้างขึ้นมาด้วยเลือด เนื้อ และชีวิตของบรรพชน เนื้อดินทุกอณูจึงเข้มขลัง และด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของผืนแผ่นดินนี้จึงทำให้ประเทศชาติของเรารอดพ้นจากเหตุการณ์เลวร้ายมาโดยตลอด ใครก็ตามที่คิดทำลาย ทำร้ายแผ่นดินนี้จึงประสบกับความวิบัติอย่างแสนสาหัสทุกราย คนที่คิดร้ายกับแผ่นดินไทยไม่เคยตายดีแม้แต่รายเดียว

ข้อเขียนวันนี้มาจากสมาชิกราชนิกูลท่านหนึ่ง ท่านใช้ชื่อว่า “หญิงเล็ก” บทความต่อไปนี้คือสิ่งที่ “หญิงเล็ก” ต้องการสื่อกับผู้อ่าน และคนไทยทั้งแผ่นดินว่า แผ่นดินไทยไม่เคยสิ้นคนดี แผ่นดินไทยไม่มีวันล่มสลายด้วยน้ำมือของคนที่คิดร้ายต่อแผ่นดินผืนนี้ และแผ่นดินไทยต้องอยู่คู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์ชั่วฟ้าดินสลาย และพระมหากษัตริย์ของไทยนั้นคือผู้มีบุญญาบารมีผู้ที่จะทรงนำพาประเทศไทย คนไทยให้รอดพ้นจากความเลวร้ายทั้งปวง

******************************

คนไทยจำนวนไม่น้อยในยุคนี้อาจจะกำลังตกอยู่ในสภาวะสับสน ฟุ้งซ่าน และวิตกกังวลกับเรื่องที่ตนเองไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ หลายต่อหลายคนมัวแต่พะวงถึงสิ่งที่ตนเองไม่เข้าใจ เมื่อปราศจากความเข้าใจอย่างแท้จริง ก็ทำให้คาดเดาสถานการณ์ของบ้านเมืองไปต่างๆ นานาตามแต่ว่าจะฟุ้งซ่านไปทางใด

แต่จะว่าไปแล้ว ความเป็นห่วงบ้านเป็นห่วงเมือง นับว่าเป็นเรื่องดี และเป็นสิ่งที่ควรจะต้องมีอยู่ในจิตสำนึกของคนผู้รักบ้านเกิดเมืองนอนของตนทุกคน แต่ขอย้ำว่าการวิตกด้วยความฟุ้งซ่านไม่มีประโยชน์ เพราะรังแต่จะก่อให้เกิดความสับสน คนเราเมื่อสับสนก็จะทำอะไรที่หลงทิศผิดทาง เสียการเสียงาน

ยิ่งบ้านเมืองอยู่ในสภาวะที่ไม่น่าไว้วางใจ ยิ่งจำเป็นที่ผู้คนซึ่งเป็นพลเมืองของประเทศจำเป็นจะต้องมีจิตใจที่หนักแน่น ต้องมีข้อมูลที่แม่นยำ เที่ยงตรง ต้องมีสติปัญญาที่แกร่งกล้า เพราะพลเมืองเช่นนี้จะช่วยทำให้บ้านเมืองรอดพ้นจากความหายนะได้โดยแท้

ผู้เขียนขอยืนยันว่า แผ่นดินสยามผืนนี้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก เพราะทุกอณูของแผ่นดินผืนนี้เกิดมาจากเลือด เนื้อ และชีวิตที่ดีงามของบรรพชนที่เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสร้าง และปกป้องรักษาดินแดนนี้ไว้ ดังนั้นเมื่อมีใครคิดร้ายต่อแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ผืนนี้แล้ว มันผู้นั้นจึงไม่เคยตายดีแม้แต่รายเดียว

แผ่นดืนสยามหรือไทยในปัจจุบันนี้คือดินแดนที่มีประวัติศาสตร์ที่สุดแสนมหัศจรรย์ มีความล้ำลึกอย่างสุดจะบรรยายให้เข้าใจได้โดยง่าย แผ่นดินผืนนี้ไม่เคยสิ้นคนดี และแผ่นดินนี้ก็ไม่เคยตกอับ เพราะมีคนดีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลรักษาพระราชอาณาจักรนี้ไว้

ย้อนอดีตไปในยุคโบราณไกลโพ้น ดินแดนสุวรรณภูมินี้มีทั้งวีรบุรุษและวีรสตรีมากมาย ท่านเหล่านั้นคือผู้สร้างและรักษาบ้านเมืองนี้ไว้ให้กับเราทุกคน

เริ่มตั้งแต่เมื่อครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี มีสตรีพระองค์หนึ่งที่ทรงให้กำเนิดพระมหากษัตริย์ของกรุงสุโขทัยถึงสองพระองค์คือ แม่นางเสือง พระมเหสีในพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ นางเสืองคือพระราชมารดาของพ่อขุนบาลเมือง และพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

“พ่อกูชื่อศรีอินทราทิตย์ แม่กูชื่อนางเสือง พี่กูชื่อบาลเมือง ตัวกูชื่อรามคำแหง” ถ้อยคำนี้จารึกอยู่ในหลักศิลาจารึกเมื่อครั้งกรุงสุโขทัยยังยิ่งใหญ่

นางเสือง หรือพระแม่ย่า มีความสำคัญในฐานะพระราชมารดาผู้ให้กำเนิดกษัตริย์สุโขทัยสองพระองค์ จึงต้องนับว่า
พระแม่ย่า นางเสือง ทรงเป็นสตรีพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ไทยที่มีบทบาทในการเลี้ยงดูให้พระราชโอรสสององค์ได้ขึ้นปกครองแผ่นดินนี้

สตรีพระนางต่อมาที่ถูกจารึกในประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา คือ สมเด็จพระวิสุทธิกษัตรีย์ พระมเหสีในสมเด็จพระมหาธรรมราชา พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา พระนางคือพระราชมารดาของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาสองพระองค์ คือ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเอกาทศรถ พระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์นี้ทรงช่วยกันกอบกู้อิสรภาพให้กับกรุงศรีอยุธยา และพระราชมารดาของพระสุพรรณกัลยา ราชธิดาแห่งกรุงศรีอยุธยาผู้ทรงมีน้ำพระทัยเด็ดเดี่ยว ทรงยอมอุทิศพระชนม์เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีแห่งกรุงศรีอยุธยา

ครั้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ก็มีสตรีอีกสองพระองค์ที่ทรงเป็นพระราชมารดาของพระมหากษัตริย์ถึงสองพระองค์ สตรีพระองค์แรกคือ สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นพระราชมารดาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7

และต่อมาก็มีสตรีอีกพระองค์หนึ่งที่ทรงให้กำเนิดพระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์อีกสองพระองค์ คือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย สมเด็จย่าทรงเป็นพระราชมารดาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ผู้ทรงรักพสกนิกรของพระองค์มากมายจนเกินกว่าจะหาคำใดมาพรรณนาให้ลึกซึ้งได้

นอกจากนี้ในยุคปัจจุบันนี้ คนไทยยังมีสมเด็จแม่แห่งชาติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระผู้ทรงทุ่มเทพระวิริยะ อุตสาหะ และทรงอุทิศพระวรกายเพื่อความอยู่ดีมีสุขของพสกนิกรของพระองค์ทั่วทั้งแผ่นดิน

นอกจากนี้แผ่นดินไทยผืนนี้ยังมีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นมาแล้ว โดยเฉพาะการที่มีพระเจ้าแผ่นดินทรงขึ้นครองสิริราชสมบัติในคราวเดียวกันถึงสองพระองค์ โดยทรงช่วยกันปกครองพระราชอาณาจักรนี้ให้มีความผาสุก อาณาประชาราษฎร์มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วกัน

เริ่มตั้งแต่ครั้งยุคกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ก็ได้มีพระมหากษัตริย์ขึ้นครองแผ่นดินร่วมกัน ทรงแผ่พระราชอำนาจ และพระบารมีปกเปล้าปกกระหม่อมพสกนิกรให้ร่มเย็น โดยเมื่อสมเด็จพระนเรศวรเจ้าเสด็จขึ้นเสวยราชแล้ว ก็ได้ทรงโปรดเกล้าฯ สถาปนาให้สมเด็จพระเอกาทศรถ พระอนุชา ทรงขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์อีกพระองค์หนึ่ง ทรงร่วมกันปกครองแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาให้บังเกิดด้วยความสงบสุข

ต่อมาในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เสด็จขึ้นเสวยสิริราชสมบัติแล้ว จึงทรงโปรดเกล้าฯสถาปนาให้สมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณี พระเจ้าน้องยาเธอขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์วังหน้า ทั้งสองพระองค์ทรงช่วยกันปกครองพระราชอาณาจักรสยามด้วยพระปรีชาสามารถ ทรงนำสยามให้รอดพ้นจากวิกฤติ จนทำให้สยามอยู่รอดสามารถดำรงเอกราชได้

ก็ในเมื่อความมหัศจรรย์ได้เคยบังเกิดขึ้นบนพระราชอาณาจักรแห่งนี้มาแล้วหลายครั้งดังปรากฏในประวัติศาสตร์ไทย ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่คนไทยผู้รักชาติ รักบ้าน รักเมือง จะต้องวิตกกังวลกับอนาคตของบ้านเมือง เพราะเมืองไทยนั้นมีความมหัศจรรย์ และความมหัศจรรย์จะบังเกิดขึ้นเมื่อถึงช่วงเวลาที่เหมาะสม และความเหมาะสมนั้นก็จะช่วยให้บ้านเมืองของเรารอดพ้นจากวิกฤตการณ์ทั้งปวง
นสพ.แนวหน้า

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

ประกาศการหาทุนในการสนับสนุนในโครงการ ทำความดีถวายในหลวง๙

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช