องคมนตรีถึงตั้งคำถามต่อสาธารณชน "พระที่ควรได้ ไม่ได้ พระที่ไม่ควรได้ กลับได้" มหาเถรสมาคมจะตอบสังคมยังไง

อีกครั้ง !

กับปัญหาสมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย

ทำไม ?

องคมนตรีถึงตั้งคำถามต่อสาธารณชน

"พระที่ควรได้ ไม่ได้ พระที่ไม่ควรได้ กลับได้"

มหาเถรสมาคมจะตอบสังคมยังไง

ในเมื่อ "เด็กเสนาะ-ธรรมกาย" ยึดบัญชี

พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี
ประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย กล่าวว่า ทุนเล่าเรียนหลวงฯ เป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งขึ้น และมีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2547 โดยการมอบทุนมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน เพื่อแสดงถึงความห่วงใยในพระพุทธศาสนาของพระองค์ เพราะประเทศไทยต้องถือว่ามีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลัก และหากไม่ดูแลจะเกิดความเสื่อมได้ ต้องไม่ประมาท พระสงฆ์ต้องมีความรู้ เพราะคนไทยกว่าร้อยละ 90 นับถือพระพุทธศาสนา พระที่มีความรู้ความสามารถควรได้รับการส่งเสริม

อย่างเช่น กรณีการให้สมณศักดิ์พระสงฆ์นั้น พระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถ สมควรที่จะขอสมณศักดิ์กลับไม่ขอ แต่พระสงฆ์บางรูปที่ไม่ควรขอก็กลับขอ ซึ่งเรื่องนี้ตนคงไม่สามารถไปชี้นำว่าพระรูปใดสมควรได้ หรือว่าควรขอสมณศักดิ์ เพราะทางคณะสงฆ์มีขั้นตอนในการดำเนินการอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นไปได้อาจจะหาโอกาสไปหารือกับทางคณะสงฆ์เพื่อพูดถึงโดยภาพรวมแทน

 

ที่มา : ไทยรัฐ
29 มิถุนายน 2557

 

ปลดฟ้าผ่า !

สมเด็จวัดปากน้ำสั่งปลดเจ้าอาวาสวัดบางคลาน

ฐานเอาเงินวัดไปเล่นหุ้นกว่า 40 ล้าน

หวังว่าคงไม่เดินซ้ำรอยวัดโสธรอีกนะครับ เพราะทราบว่า ใบอนุญาตสร้างและเสกหลวงพ่อเงินบางคลานนั้น แพงกว่าหลวงพ่อโสธรเสียอีก ดังนั้น ถ้าว่าองค์เก่าไม่บริสุทธิ์ องค์ใหม่ก็อย่ากระดำกระด่างก็แล้วกัน ไม่งั้นยุ่งกว่าเดิมแน่นอน

พระครูวิสิฐสีลาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อเงินบางคลานจังหวัดพิจิตร

วันนี้ (11 พ.ย.) มีรายงานว่า พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ได้ลงนามสั่งปลดพระครูวิสิฐสีลาภรณ์ ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดหิรัญญาราม หรือวัดหลวงพ่อเงินบางคลาน ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร ให้พ้นจากตำแหน่งเจ้าอาวาส

โดยส่งเป็นหนังสือที่มีข้อความอ้างถึงว่าเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ได้มีบัญชาให้เจ้าคณะภาคพร้อมคณะกรรมการ ไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีเจ้าอาวาสวัดหิรัญญาราม ถูกร้องเรียนว่าประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อสมณเพศ และการใช้จ่ายเงินของวัดเป็นที่เคลือบแคลงไม่ โปร่งใสหลายด้านโดยพิจารณาดำเนินการไต่สวนจนความจริงปรากฏชัดแล้ว ดังรายละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ พิจารณาแล้วเห็นชอบ ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ โดยให้เจ้าคณะจังหวัดพิจิตรดำเนินการออกคำสั่ง ให้พระครูวิสิฐสีลาภรณ์ ออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหิรัญญาราม

ตามความข้อที่ 36 (7) และข้อที่ 11 ตามกฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 พ.ศ.2541 ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ดังปรากฏตามคำสั่งที่แนบมาพร้อมกับหนังสือนี้ จึงให้เจ้าคณะอำเภอฯได้นำคำสั่งแจ้งแก่พระครูวิสิฐสีลาภรณ์ และพระภิกษุ สามเณร ทายก ทายิกา แห่งวัดหิรัญญาราม ตลอดจนให้ผู้ที่พ้นหน้าที่เจ้าอาวาสดังกล่าวส่งมอบงานเอกสารและอื่นๆ ให้แก่ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหิรัญญารามต่อไป

อย่างไรก็ตาม พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า ได้รับหนังสือจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เพื่อให้ปลดพระครูวิสิฐสีลาภรณ์ ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดหิรัญญาราม หรือวัดหลวงพ่อเงิน หลังจากที่มีเรื่องร้องเรียน จากประชาชน 28 เรื่อง ถึงการบริหารจัดการเงินของวัดไม่โปร่งใส อีกทั้งไม่สามารถชี้แจงบัญชี เงินวัดสมุดบัญชีวัดได้ อีกทั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดมานานแต่วัดกลับไม่มีการพัฒนา ดังนั้น จึงมีมิให้ปลดพระครูวสิฐสีลาภรณ์ เจ้าอาวาดวัดออกจากตำแหน่ง และให้เจ้าคณะอำเภอวัดหางดงรักษาการแทน

สำหรับสาเหตุของการปลดพระครูวิสิฐสีลาภรณ์นั้น สืบนื่องจากตั้งแต่พระรูปนี้เข้ามาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ก็ถูกอดีตไวยาวัจกร ซึ่งเป็นนักการเมืองท้องถิ่น และชาวบ้านอีกหลายคนร้องเรียนว่า บริหารการเงินของวัดไม่โปร่งใส จากนั้นเจ้าอาวาสก็มีการฟ้องร้องกลุ่มบุคคลดังกล่าวจนเป็นคดีในศาลยุติธรรมจังหวัดพิจิตรถึง 28 คดี และเป็นเหตุให้ต้องเผชิญสืบ

จนพบมูลความจริงว่า เงินของวัดหลวงพ่อเงินบางคลานถูกนำไปใช้เล่นหุ้นถึง 40 ล้านบาท อีกทั้งทำให้ชาวบ้านนับร้อยคนต้องแบ่งเป็นหลายพวกหลายฝ่ายที่ต้องมาขึ้นศาล เป็นเหตุแตกแยกระหว่างวัดกับญาติโยม ซึ่งมีการร้องเรียนกันมาหลายปี ผ่านเจ้าคณะจังหวัดมาแล้วถึง 4 รูป ก็ไม่มีพระรูปใดออกมาชี้ขาด

ที่มา : มติชน
12 พฤศจิกายน 2557

http://www.alittlebuddha.com/

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช