ประชาสัมพันธ์ร่วมบริจาคทุนใน โครงการเพื่อความมั่นคงของสถาบันพระศาสนา

 ข้อมูลวารสารที่จะจัดทำเพื่อส่งให้คณะรัฐบาลและคณะสนช. สปช. เพื่อเป็นข้อมูลในการปฎิรูปประเทศไทย https://drive.google.com/file/d/0B_nOh0gPsWNSTlE5Z1EtWGZCQXM/preview

ข้อมูลในหน้าประวัติศาสตร์
 ข้าพเจ้า นาย สมเกียรติ กาญจนชาติ อดีตที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิกา
รพิจารณา ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริมกิจการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและกฎหมาย วุฒิสภา บ้านเลขที่ ๔๔๘/๙๘ อาคารทรัพย์แก้วทาวเวอร์ ถนนประชาอุทิศ ห้วยขวาง กรุงเทพ ๑o๓๑ได้ดำเนินโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ แก่ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดมา และได้ดำเนินการหาทุนบริสุทธิ์ เพื่อทำ โครงการสร้างพระเจดีย์ ถวายองค์หลวงตามหาบัว และได้รับคำแนะนำในการดำเนินจากท่านเจ้าคุณ พระเทพสารเวที เลขานุการในสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศ ในการดำเนินโครงการจัดสร้างสื่อฯ วารสารอาสาพัฒนาประเทศไทย  และจัดตั้งมูลนิธิเพื่อปกป้องและสืบทอดพระศาสนา (สนับสนุนนโยบายคณะ คสช.)  

จึงประกาศมาเพื่อท่านที่มีศรัทธาได้ร่วมครับ
โทรสอบถามที่ 084-6514822 สมเกียรติ กาญจนชาติ
 บริจาค 5,000 บาทขึ้นไปมีสิ่งมงคลสักการะมอบให้
http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2014/11/blog-post_26.html

https://www.facebook.com/ssomkiert

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช