งดรับแขกที่วัดปากน้ำ - เปิดรับแขกที่โรงพยาบาล?

ยังรับแขกได้ !

สมเด็จวัดปากน้ำเปิดโรงพยาบาล

รับ "สรพงษ์ ชาตรี" เข้าถวายสักการะ

อา..แสดงว่าหลวงพ่อยังรับแขกได้ เพียงแต่ไม่รับที่วัดปากน้ำเท่านั้น ใครอยากจะนมัสการหลวงพ่อก็ไปได้เด้อ ที่โรงพยาบาลอะไรก็ไม่ทราบ เพราะท่านไม่ยอมบอกชื่อ แต่สรพงษ์รู้ได้อย่างไรก็สุดจะทำเนา เขาอาจจะมีการข่าวแม่นๆ ก็เป็นได้ ถึงได้รู้ว่าสมเด็จฯวัดปากน้ำท่านพำนักอยู่โรงพยาบาลไหน แถมยังสามารถฝ่าด่านหมอและพยาบาลเข้านมัสการท่านได้ ต้องขอแสดงความนับถือด้วยใจจริง
งดรับแขกที่วัดปากน้ำ - เปิดรับแขกที่โรงพยาบาล
สรพงษ์เข้านมัสการสมเด็จวัดปากน้ำที่โรงพยาบาล ?
นายกรีพงศ์ เทียมเศวต พธ.ด. (สรพงศ์ ชาตรี) ศิลปินแห่งชาติ-ประธานมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เมตตาบารมี พร้อมด้วยนางสาวดวงเดือน จิไธสงค์ ภรรยา และนางสาวภัทราภรณ์ ชัยมงคล นางสาวไทย 2533 เข้าถวายสักการะ "สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช" ซึ่งอาพาธพักรักษาเลนส์ดวงตาที่โรงพยาบาล ศุกร์ 31 ตุลาคม 57 มจร.นิวส์ขอขอบคุณ Santi MahaSanti, สรพงศ์ ชาตรี ได้รับ พธ.ด.กิตติมศักดิ์ 2555

ที่มา : มจร. นิวส์
4 พฤศจิกายน 2557

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

ประกาศการหาทุนในการสนับสนุนในโครงการ ทำความดีถวายในหลวง๙

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช