หยุดการฆ่า?เพื่อเมตตาธรรมในโลกนี้ stop KILLING FESTIVAL !


KILLING FESTIVAL !
Aberrant Goddess Raven disciples in Nepal. Animals killed many as 500,000 lives sacrificed talisman. Hope, happiness and good luck. But, unfortunately, it is The enormous number of animals, cows, goats, etc., all ages who were killed beheadings. Tribute faith in this festival
That this festival Held every 5 years in a jungle district (BARA DISTRICT) border with India. And in the south of Lumpini the distance. The world demand through social media. For followers of this cult "stop" killing animals for sacrifice their faith broken. But I do not have a festival queen Raven is known as hypothyroidism. The gruesome killing of animals is a festival of the world!
สาวกเจ้าแม่กามิธัยในเนปาล สังหารสัตว์มากมายถึง 500,000 ชีวิตสังเวยยันต์ หวังความสุขสมหวังและโชคดี แต่ที่โชคร้ายก็คือ สัตว์จำนวนมหาศาล ทั้งวัว แพะ ฯลฯ ทุกเพศทุกวัย ที่ถูกนำมาฆ่าบั่นคอ สังเวยความเชื่อในเทศกาลนี้
เทศกาลที่ว่านี้ จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ 5 ปี ในเขตตำบลปาระ (BARA DISTRICT) ติดกับชายแดนอินเดีย และอยู่ทางตอนใต้ของลุมพินีไปไม่ไกลนัก ชาวโลกเรียกร้องผ่านโซเชี่ยลมีเดีย ให้สาวกในลัทธินี้"หยุด" การฆ่าสัตว์เพื่อสังเวยความเชื่อของตนเองเสีย แต่หามีผลไม่เทศกาลเจ้าแม่กามิธัยจึงได้ชื่อว่า เป็นเทศกาลฆ่าสัตว์ที่น่าสยดสยองที่สุดของโลก !

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ครับ

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช