ด่วนภัยต่อความมั่นคงสถาบันพระศาสนาที่ยังไม่มีใครแก้ไขแม้มีคณะคสช.

ด่วนภัยต่อความมั่นคงสถาบันพระศาสนาที่ยังไม่มีใครแก้ไขแม้มีคณะคสช.?
หลักฐานอ้างอิง !

ธัมมชโยสมควรเป็นสังฆราช

เปล่าประชด แต่พูดความจริง และอ้างอิงตามถ้อยคำอันทรงคุณค่าของกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ซึ่งย้ำหนักแน่นว่า "ประเทศไทยจะขาดธัมมชโยไม่ได้" แบบว่าถ้าธัมมชโยตาย เจ้าคุณเอื้อนก็คงตรอมใจตาย เพราะหมดที่พึ่งแล้ว

อ้างอิงอื่นๆ เอาง่ายๆ แค่ว่า บรรดาพระมหาเถระระดับสมเด็จฯ รองสมเด็จฯ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ฯลฯ ซึ่งถือว่ามีวาสนาสูงส่ง และมีอำนาจในการบริหารปกครองคณะสงฆ์ไทยทั้งประเทศ "ส่วนใหญ่" ก็ยังต้องพึ่งพาธรรมกายในการจัดกิจกรรมระดับชาติ แม้แต่วัดปากน้ำเอง ซึ่งเป็นถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และเป็นต้นกำเนิดของวิชชาธรรมกาย ก็ยังไม่มีความสามารถจะหล่อหลวงพ่อสดด้วยทองคำได้ ต้องรอรับหลวงพ่อสดทองคำจากวัดพระธรรมกาย ซึ่งแตกหน่อออกไปจากวัดปากน้ำ ก็สรุปว่า บรรดากรรมการมหาเถรสมาคมในยุคปัจจุบัน ก็มีฐานะเพียง "ผู้ใต้บังคับบัญชา" ของธัมมชโย เท่านั้น

เมื่อระดับสมเด็จฯ รองสมเด็จฯ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ก็ล้วนแต่มีอำนาจวาสนาและสติปัญญา "ด้อยกว่า"ท่านธัมมชโย ถามว่า ตำแหน่งอะไรที่ควรคู่แก่ธัมมชโย ถ้ามิใช่ "สมเด็จพระสังฆราช" แบบว่า ถึงไม่เป็นสังฆราช แต่ปัจจุบัน ธัมมชโยก็ใช้งานกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นว่าเล่น เหมือนๆ เป็นสังฆราชเสียเอง ในเมื่อไหนๆ ประเทศไทยก็ขาดธัมมชโยไม่ได้แล้ว ยกย่องขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเสียเลยเป็นไร ประเทศชาติพระศาสนาจะได้เจริญรุ่งเรือง ตามที่มหาเถรสมาคมมุ่งหวัง !

 

กดที่ภาพเพื่อฟัง

ถ้อยคำอันทรงคุณค่า ของพระเดชพระคุณพระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม ป.ธ.9 Ph.D) เจ้าอาวาสวัดสามพระยา เจ้าคณะ กทม. และกรรมการมหาเถรสมาคม

 

กดที่ภาพเพื่อฟัง

ถ้อยคำอันทรงคุณค่า ของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ผู้มีบารมีเหนือมหาเถรสมาคม

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
26 พฤศจิกายน 2557

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช