ประกาศ การหาทุนในการสร้างพระเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปันโนนุสรณ์ และหาทุนในการตั้งมูลนิธิ
   พระอาจารย์จำรัส เจ้าอาวาสวัดหลังศาล
เรื่อง    การหาทุนในการสร้างพระเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปันโนนุสรณ์ และหาทุนในการตั้งมูลนิธิ
          (มูลนิธิอาสาพัฒนาประเทศไทย เพื่อปกป้องและสืบทอดพระศาสนา)  
นมัสการ  พระอาจารย์จำรัส เจ้าอาวาส
สิ่งที่ส่งมาด้วย     .เอกสารโครงการ ภาพพระเครื่องที่อนุรักษ์เชิงประวัติศาสตร์
                              และนำออกหาทุนในโครงการ
              เนื่องด้วยข้าพเจ้า นาย สมเกียรติ กาญจนชาติ อดีตที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริมกิจการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและกฎหมาย วุฒิสภา บ้านเลขที่ ๔๔๘/๙๘ อาคารทรัพย์แก้วทาวเวอร์ ถนนประชาอุทิศ ห้วยขวาง กรุงเทพ ๑o๓๑o ได้ดำเนินโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ แก่ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดมา และได้ดำเนินการหาทุนบริสุทธิ์ เพื่อทำ โครงการสร้างพระเจดีย์ ถวายองค์หลวงตามหาบัว และได้รับคำแนะนำในการดำเนินจากท่านเจ้าคุณ พระเทพสารเวที เลขานุการในสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศ ในการดำเนินโครงการจัดสร้างสื่อฯ วารสารอาษาพัฒนาประเทศไทย พร้อม DVD  การอบรมพระกรรมฐาน และหนังสือพระนิพนธ์ใน สมเด็จพระสังฆราช และขององค์หลวงตามหาบัว  และจัดตั้งมูลนิธิเพื่อปกป้องและสืบทอดพระศาสนา (สนับสนุนนโยบายคณะ คสช.)  จึงได้ทำหนังสือกราบเรียน และขอความสนับสนุนทุนในโครงการจากท่านที่ศรัทธา
           ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอกราบเรียน นำเสนอโครงการที่มีความสำคัญยิ่งนี้มาให้ท่านเจ้าคุณ ได้เมตตาพิจารณาและขอการสนับสนุนในโครงการนี้  เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและพระศาสนาตลอดไป (ท่านผู้ศรัทธามอบทุนในโครงการ 20 ล้านบาท ขอมอบพระเครื่องชุดเบ็ญจภาคี ตามภาพให้เป็นสิ่งมงคลสักการะที่ระลึก ) รายได้แบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งถวายให้ทาง วัดหลังศาล เพื่อร่วมในการสร้างพระเจดีย์ และส่วนหนึ่งเพื่อตั้งมูลนิธิ ส่วนหนึ่งนำไปดำเนินโครงการด้านความมั่นคงสถาบันพระศาสนา ของข้าพเจ้า สมเกียรติ กาญจนชาติ

สำเนา: พล.ต.เฉลิม   คูหาวิชานนท์   
                                                                                     นมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง

                                                                                          สมเกียรติ กาญจนชาติ
        ประธานพิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่อง NGO

          พระเครื่องชุด เบญจภาคี ๕ องค์
                พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่


พระเครื่องทุกองค์ของพิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่อง ได้บันทึกข้อมูลการอนุรักษ์เชิงประวัติศาสตร์ ไว้ในประวัติศาสตร์ที่

ประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่องNGO สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.169264189786358.35217.161446187234825&type=3

ข้อมูลวารสารอาสาพัฒนาประเทศไทย ที่ผู้รักชาติต้องอ่านและศึกษา           


             
              
สององค์ในภาพมอบให้ท่านที่บริจาคในโครงการ 900,000บาทมอบให้หนึ่งองค์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช