ประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่อง NGOประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่องNGO

โครงการประวัติศาสตร์ความมั่นคงพระศาสนา ถวายอาลัย สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๙
การอนุรักษ์เชิงประวัติศาสตร์ (ไม่ศรัทธาในเซียนพระ)
เชิญชาวไทยร่วมกำจัดมารศาสนา เพื่อปกป้องและสืบทอดพระศาสนา ช่วยแชร์ให้มากครับ บุญบารมีครั้งประวัติศาสตร์ในรอบ ๑๐๐ ปี
บันทึกประวัติศาสตร์ สมเด็จพระสังฆราชตรัส สะท้านศาสนา ยุคนี้พระไม่สะดุ้งต่อบาป ละเมิดศีลธรรม พระวินัยจนไม่เหลือความเป็นพระ แม้ไม่พูดก็รู้กันดีอยู่ เตือนพระเณร อย่าเอาอย่าง ศึกษาเรื่องที่เกิดขึ้น หยุดความเหิมเห่อทะเยอทะยานไม่เช่นนั้นจะตกนรกด้วยกรรมหนัก เพราะทำลายศาสนา อายสัตว์นรก ศึกษาข้อมูล วิทยานิพนธ์ด้านความมั่นคงสถาบันพระศาสนา ในประวัติศาสตร์ ได้ที่https://docs.google.com/file/d/0B_nOh0gPsWNSUkVWRG9aQ3pkbmc/edit
ช่วยแบ่งปันได้เพื่อสร้างบุญบารมี ถวายสมเด็จพระสังฆราช ครับ

ประกาศพิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่อง ได้นำพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ และพระเครื่องที่อนุรักษ์ ในประวัติศาสตร์ ออกให้ท่านที่ศรัทธาได้บริจาคบูชา เพื่อหาทุนในการปกป้องและสืบทอดพระศาสนา(ท่านสามารถรับพระได้ จากท่านเจ้าคุณ พระธรรมธีรราชมุนี เจ้าคุณเที่ยงเจ้าอาวาสวัดระฆัง)
ข้าพเจ้า สมเกียรติ กาญจนชาติ ได้กราบนมัสการท่านมาเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2557 และได้คุยกัยลูกศิษย์ท่านเรื่องการอนุรักษ์พระสมเด็จวัดระฆังที่สมเด็จโตท่านสร้าง ลูกศิษย์ท่านได้เล่าให้ฟังว่ามีเซียนพระชื่อดังมาให้ท่านเจ้าคุณเที่ยงอธิฐานจิคพระที่สร้างใหม่ จึงได้เข้าไปบอกว่าพระสมเด็จวัดระฆังที่คอของคุณที่แขวนอยู่กล้านำไปให้ท่านเจ้าคุณเที่ยงดูไหมถ้าแท้จะให้เหยี่ยบหน้า เซียนคนนั้นไม่กล้าให้เจ้าคุณท่านดู และต่อมาได้ทราบข่าวว่าไปดูพระสมเด็จวัดระฆังของเจ้าในวังว่าไม่แท้ ทุกวันนี้จึงไม่ค่อยกล้าอยู่ในประเทศ ไปไหนต้องมีคนคอยคุ้มกันครับ นี้คือข้อคิดในการอนุรักษ์พระสมเด็จวัดระฆังที่แท้ (ไม่ได้อยู่กับเซียนพระ เพราะเขาจะดูพระของชาวบ้านไม่แท้ทั่งหมด)
ช่วยแบ่งปันได้เพื่อสร้างบุญบารมี ถวายสมเด็จพระสังฆราช ครับ
พระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆทำเพื่อสืบทอดอายุพระศาสนา เป็นพุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ เป็นหลักฐานทางวัตถุว่า ที่นี่มีพระพุทธศาสนา มีผู้ศรัทธาในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและปฎิบัติตาม และเป็นสิ่งระลึกอันประเสริฐของบุคคล ผู้คนรุ่นแต่ก่อน ปัจจุบัน และต่อไปในอนาคต เป็นที่พึ่งทางใจจวบจนกว่าผู้นั้นจะมีปัญญา วาสนาบารมีแก่กล้า ละชั่ว ละบาปตัดกิเลส โลภ โกรธ หลงออกจากใจ ไม่ยึดถือในวัตถุสิ่งของต่างๆ รวมทั้งวัตถุมงคลพระเครื่องต่างๆ โดยปัญญาอันแท้จริง เห็นจริง รู้อะไรควรยึด อะไรควรปล่อย รู้ว่าสิ่งที่เรามีนี้มีประโยชน์ต่อเราแค่ไหนขอบเขตใด มีคุณและมีโทษแค่ไหน อะไรเป็นที่พึ่งชั่วคราว อะไรเป็นที่พึ่งถาวร พระเครื่องกันตายไม่ได้ แต่พุทธคุณมีจริง ธัมมานุภาพมีจริง สังฆานุภาพมีจริง อำนาจจิตมีจริง แต่ทุกคนมีวิบากกรรมเป็นของตนเอง สุขทุกข์เปลี่ยนไป เปลี่ยนมา ไม่มีที่สิ้นสุด ทำกรรมอะไรไว้ได้หนหลังก็ต้องชดใช้เสวยผลกรรมนั้นอย่างตรงไปตรงมา และอำนาจกรรมไม่ลำเอียงเข้าข้างใคร หากตนทำของตนเอง สิ่งอื่นบุคคลอื่นทำให้ ไม่ได้สั่งไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้ ท่านหลวงปู่เทพโลกอุดรสอนอย่างนี้
ประชาสัมพันธ์โครงการจารึกวัดบวรนิเวศ ประวัติศาสตร์ความมั่นคงพระศาสนา
ด่วนโอกาศพิเศษ การอนุรักษ์เชิงประวัติศาสตร์ ท่านสามารถ ร่วมบริจาคบูชาเพื่อปกป้องและสืบทอดพระศาสนา มีการบันทึกในประวัติศาสตร์ไทย ที่
พระเครื่องในประวัติศาสตร์ที่นำออกมอบให้แด่ท่านที่ให้ความสบับสนุนในโครงการ
องค์เจ้าคุณเที่ยงมอบให้ท่านที่บริจาค ๑๒ ล้านบาท
ข้อมูลพระเครื่องและมูลค่าที่นำออกให้ท่านที่มีศรัทธาบริจาคในโครงการที่
                           http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2013/12/blog-post_23.htmlพระเครื่องชุด เบญจภาคี ๕ องค์
                พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่


พระเครื่องทุกองค์ของพิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่อง ได้บันทึกข้อมูลการอนุรักษ์เชิงประวัติศาสตร์ ไว้ในประวัติศาสตร์ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.169264189786358.35217.161446187234825&type=3

ข้อมูลวารสารอาสาพัฒนาประเทศไทย ที่ผู้รักชาติต้องอ่านและศึกษา

ศรัทธาโทรสอบถามที่ 084-6514822

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช