คำถามเพื่อมหาชน?

สปช. สนช. โปรดทำงานให้คุ้มค่าเงินเดือนด้วย

วิญญูชนคงทราบกันโดยทั่วแล้วว่าเงินเดือนของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ตกเดือนละ 113,560 บาทต่อหัว โดยเงินเดือนนี้ ยังไม่นับรวมสิทธิพิเศษอื่นๆ อาทิ การได้เบี้ยประชุมกรรมาธิการชุดต่างๆ ซึ่งแต่ละรายก็จะต้องเข้าไปนั่งโดยตำแหน่ง แม้บางคนอาจจะไม่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ เลย แต่ก็ยังอุตส่าห์เข้าไปนั่งเป็นกรรมาธิการได้อย่างหน้าตาเฉย ส่วนเรื่องการได้สายสะพายและเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น ยังไม่ได้นับรวมเข้าไปด้วย สรุปเบื้องต้นก็คือนอกจากเงินเดือนสูงมากแล้วยังได้สิทธิพิเศษอีกบานเบอะ

เมื่อวิญญูชนพินิจพิจารณาผู้ได้รับตำแหน่งสนช.และสปช. บางรายแล้ว ต่างก็แสยะปาก ส่ายหัว ปวดใจ และไร้ความหวังที่จะเห็นประเทศพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าไปได้บางคนบอกว่าเงินเดือนแพงเช่นนี้ไม่เหมาะสมกับคนไร้คุณภาพ ไร้สติ ไร้ปัญญา และไร้ความละอาย บางคนในสนช. และสปช. โดยเฉพาะพวกที่เป็นสมุนของรัฐบาลทรราชที่ฉ้อโกงประเทศสารพัดรูปแบบ และบรรดาพวกที่ดีแต่ปากแต่ทว่าไร้ความรู้ ความสามารถ

คิดคำนวณงบประมาณสำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนเบื้องต้นให้กับสนช. และสปช. ทั้งหมดก็ตกปีละ 650 ล้านบาทเงินก้อนนี้มากมายมิใช่น้อยสำหรับประเทศที่ไม่ได้ร่ำรวยเช่น ประเทศไทย บางคนบอกว่าน่าจะเอาเงินก้อนนี้ไปสร้างโรงพยาบาล หรือโรงเรียนดูจะมีประโยชน์ต่อแผ่นดินมากกว่า

นอกจากประเด็นเรื่องเงินเดือนสนช. และสปช.แล้ว ยังมีเสียงวิพากษ์อย่างอึงมี่ถึงการที่สปช.จะสามารถแต่งตั้งผู้ติดตามได้อีกรายละ 5 คน เช่น ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสปช. กินเงินเดือน 24,000 บาท ตำแหน่งผู้ชำนาญการประจำตัวสนช. เดือนละ 20,000 บาท นอกจากนี้ยังแต่งตั้งผู้ช่วยดำเนินงานของสปช.ได้อีก 3 คน เงินเดือน เดือนละ 15,000 บาทต่อคน

คำถามคือทำไมสปช.จึงมีอำนาจแต่งตั้งลูกหาบได้มากมายเช่นนี้ แต่งตั้งไปเพื่ออะไร แล้วทำไมต้องเอาเงินแผ่นดินไปจ่ายให้ลูกหาบของสปช.ด้วย ทำไมสปช.แต่ละรายที่ต้องการลูกหาบจึงไม่ควักกระเป๋าตัวเองจ่ายให้ลูกหาบที่ไปคอยเสริมบารมีให้ตนเอง ลองคำนวณคร่าวๆ จะพบว่าต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อเหล่าลูกหาบของสปช.อีกปีละ 276 ล้านบาท

ก็ไหนว่าสปช.แต่ละรายที่เข้าไปรับตำแหน่งอันทรงเกียรติต่างก็มีความรู้ ความชำนาญ และมีความเชี่ยวชาญเก่งฉกาจระดับเหนือกว่าเทพอยู่ในตัวทุกคนแล้วมิใช่หรือ แล้วเหตุไฉนจึงต้องแต่งตั้งลูกหาบเข้าไปให้รุกรังรกเรื้ออีก

เรื่องสำคัญแบบนี้ หากบางคนที่ไม่ได้ติดตามก็จะไม่รู้และไม่เข้าใจ แต่สำหรับวิญญูชนที่ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้ว บอกได้คำเดียวว่าอยากอาเจียนเมื่อเห็นสปช.ต้องมีคนคอยติดตามรายละ 5 คน ถามจริงๆ เถอะว่าตกลงสปช.มีปัญญาอยู่ในตัวเองหรือว่าไร้ปัญญาจนต้องเอาเงินแผ่นดินไปจ่ายให้ผู้ติดตามอีก 5 คน

ตกลงว่าท่านที่คิดว่าตนเองมีเกียรติ มีความรู้ และมีความสำคัญเหล่านี้จะเข้ามาปฏิรูปประเทศไทย หรือเข้ามาล้างผลาญประเทศไทยกันแน่ โปรดตอบให้ชัดด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง และโปรดตอบด้วยว่า เงินเดือนที่ได้รับนั่นแพงเกินความรู้ ความสามารถของตนหรือไม่
นสพ.แนวหน้า
www.facebook.com/thaihistory

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล