ภัยต่อความมั่นคงพระพุทธศาสนา ตัดเณรคำพ้นสังกัด "พ้นจากความเป็นพระ" ควรศึกษาและแชร์ ความรู้ ?


ฟังพระพรหมคุณาภรณ์   (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้เตือนถึงภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2544 และได้มีการนำมาเผยแพร่ผ่านหนังสือและคลิปผ่านทางเว็บไซต์ยูทูบ             
http://www.youtube.com/watch?v=v2_YC8UgiQk

SIGN OUT !
เจ้าคณะอุบล-อุปัชฌาย์ ลงนาม
ตัดเณรคำพ้นสังกัด

นับเวลาวันนี้เป็นต้นไปสงฆ์ศรีสะเกษลงดาบซ้ำ

"พ้นจากความเป็นพระ"

ตลอดไป..

น่าอนาถใจนะ คงต้องถามพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งประเทศแล้วล่ะ ว่าทำไมจึงเป็นเช่นนี้ ?????????????????ภาพประวัติศาสตร์
พระอรหันต์ถูกขับพ้นจากคณะสงฆ์
คงไม่มีให้เห็นอีกแล้วในโลกนี้

อุบลราชธานี-คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี มีหนังสือสั่งขับพระเณรคำออกจากสังกัด พร้อมให้พระอุปัชฌาย์ตัดขาดความเป็นศิษย์-อาจารย์ มีผลให้เณรคำต้องสิ้นสภาพการเป็นพระ ขณะเดียวกันยังมีคำสั่งตรวจสอบสมบัติที่พักสงฆ์ และเรียกพระในสังกัดเณรคำมารายงานตัว

วันนี้ (13ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบและเป็นพระเลขาคณะสงฆ์จังหวัด นำหนังสือคำสั่งที่ 1/2556 ให้พระวิรพล ฉัตติโก หรือพระเณรคำพ้นจากการเป็นพระในปกครองของวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ และการปกครองของคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตจังหวัดอุบลราชธานี ให้พระราชธรรมโกศลเจ้าคณะจังหวัด และเจ้าอาวาสวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อลงนาม

ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 8 ก.ค.คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี มีหนังสือสั่งให้พระวิรพลเข้ามารายตัวชี้แจงกรณีถูกกล่าวหาละเมิดพระธรรมวินัย เสพเมถุนกับสีกา ฟอกเงิน และเกี่ยวข้องกับยาเสพติด แต่พระวิรพลไม่มารายงานตัวตามคำสั่งภายในวันที่ 12 ก.ค.

ที่ผ่านมา จึงถือว่าพระวิรพลไม่เชื่อฟังคำสั่งของเจ้าอาวาสและไม่มีความประสงค์อยู่ในสังกัดของคณะสงฆ์จังหวัดแล้ว จึงให้ขับออกจากวัดและพ้นจากการปกครองของคณะสงฆ์ด้วย

ขณะเดียวกันพระราชธรรมโกศล ยังลงนามในคำสั่งให้มีการตรวจสอบที่พักสงฆ์สาขาของพระเณรคำที่ตั้งอยู่ในจังหวัดรวม 3 แห่ง คือ ที่ อ.วารินชำราบ อำเภอพิบูลมังสาหาร และอำเภอสิรินธร เพื่อตรวจสอบสภาพที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งสอบถามเจ้าของที่ดินที่บริจาคยังมีความประสงค์ จะให้ใช้ตั้งเป็นวัดต่อไปหรือไม่ หากต้องการให้ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขออนุญาตมายังสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดอย่างถูกต้องตามระเบียบด้วย

ส่วนพระสงฆ์ที่อยู่ในสังกัดของพระเณรคำ ซึ่งคาดว่ามีประมาณ 10 รูป ให้เข้ามารายตัวต่อเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแสดงความประสงค์อยู่ในการปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดต่อไปด้วย

โดยหนังสือคำสั่งที่ขับพระเณรคำออกจากการปกครอง คณะสงฆ์จังหวัดจะส่งไปให้เจ้าคณะจังหวัดทั้งมหานิกายและธรรมยุต ทั้ง 77 จังหวัดรับทราบ รวมทั้งรายงานให้มหาเถรสมาคมทราบด้วย

ขณะเดียวกันพระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบ ได้นำหนังสือการตัดขาดจากการเป็นศิษย์กับอาจารย์ให้พระสุนาถมุนี เจ้าอาวาสวัดศรีนวล และเป็นเจ้าคณะอำเภอพิบูลมังสาหาร ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของพระเณรคำลงนามขับในวันเดียวกัน ซึ่งจะมีผลให้พระเณรคำต้องหาพระอุปัชฌาย์ใหม่ภายใน 3 วัน ไม่เช่นนั้นก็จะสิ้นสภาพการเป็นพระโดยปริยาย

พระราชธรรมโกศลกล่าวถึงการบวชใหม่หลังถูกขับของพระเณรคำ ตามธรรมเนียมปฏิบัติเมื่อมีพระถูกขับจากการปกครองและตัดขาดจากการเป็นลูกศิษย์-อาจารย์ จะไม่มีพระรูปใดรับเป็นพระอุปัชฌาย์ เนื่องจากขัดธรรมเนียมปฏิบัติของมหาเถรสมาคม ส่วนพระเณรคำจะไปบวชกับนิกายอื่นที่ไม่อยู่ในสังกัดของพระไทยหรือไม่ตอบไม่ได้ และเมื่อคืนพระเณรคำก็ได้ไม่ติดต่อมา จึงได้มีหนังสือคำสั่งขับให้พ้นจากปกครองในวันนี้เป็นต้นไป (ผู้จัดการ)


ข่าว : ไทยรัฐ-ผู้จัดการ-เดลินิวส์

13 กรกฎาคม 2556

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช