เปิดจักระ คุณอนันต์ โทษมหันต์..


ในร่างกายมนุษย์มีสิ่งมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติซ่อนเร้นอยู่ เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างพลังธรรมชาติ จิตวิญญาณและพลังเหนือธรรมชาติเข้าด้วยกัน และอยู่ภายใต้อำนาจของสมาธิ เราเรียกสิ่งมหัศจรรย์นี้ว่า “จักระ (Chakra)”
จักระ (Chakra) เป็นภาษาสันสกฤต แปลว่า “กงล้อ” ซึ่งเป็นลักษณะของลำแสงที่แผ่ออกมาเป็นวงคล้ายกลีบดอกบัวมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 นิ้ว ลำแสงที่มีลักษณะคล้ายกลีบดอกบัวนี้จะหมุนอยู่ตลอดเวลาก่อให้เกิดสีสรรต่าง ๆ เหมือนประกายไฟ มีสีที่ต่างกันออกไป จักระในร่างกายมี 7 จุด ผู้ที่ผ่านการกระตุ้นจักระและฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอจะทำให้จักระหมุนวนรับพลังจักรวาลที่อยู่รอบตัวเข้าสู่จักระทั้ง 7 และหากสามารถพัฒนาอำนาจจิตให้สูงขึ้นก็จะสามารถมองเห็นรูปร่าง แสง สี และการหมุนได้อย่างชัดเจน

จักระเปิดได้ต้องมีการหมุน การเปิดจักระจะเปิดได้ด้วยตัวเอง หรือให้ผู้อื่นเปิดให้ก็ได้ โดยใช้การเคลื่อนไหวทางกายและทางความคิด จะทำให้เกิดทางเข้าออกของพลังงาน รับพลังงานได้อย่างมหาศาล
ข้อดีของการเปิดจักระ จะทำให้เกิดการรับรู้รู้สึกในด้านของพลังงาน สามารถพัฒนาจิตวิญญาณได้ และสามารถใช้รักษา บำบัดคนที่เจ็บป่วยได้ เพราะเป็นการเปิดช่องทางการรับพลังงานให้สามารถดึงพลังงานออกจากผู้ป่วยได้ แต่ถ้าหากควบคุมพลังงานไม่ได้อาจทำให้บาดเจ็บ เจ็บปวดร่างกายหรือเป็นโรคต่างๆ ได้… เพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างวงจรของพลังงานเพื่อควบคุมพลังงานเข้าและออกในร่างกายให้เกิดความสมดุล สำหรับคนที่ไม่มีวงจรแล้วเปิดจักระจะทำให้ประจุเข้ามาภายในร่างกายอย่างไร้ทิศทาง เกิดความร้อนจากประจุไฟฟ้าที่ชนกัน  ทำให้ร่างกายมีสภาวะความเป็นกรด ส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆ ภายในร่างกาย…
ผู้ที่เปิดจักระแล้วต้องมีองค์ความรู้ว่าจะควบคุมพลังงานได้อย่างไร และทำอย่างไรจักระนั้นจะขับเคลื่อนเป็นอัตโนมัติได้…ประจุเรียงตัวไปในทิศทางเดียวกัน
จักระทั้งเจ็ด
จักระหนึ่ง ตั้งอยู่ที่อวัยวะเพศ ฝีเย็บ ทวารหนัก และยังเป็นแหล่งของกลุ่มเลือดดำที่ใหญ่สุดของร่างกายอันมีความถี่คลื่นช่วงคลื่นสูงและกว้างเป็นแหล่งดูดซับพลังที่มีไฟฟ้ามากที่สุด คนใดจะมีพรสวรรค์หรืออำนาจจิตขึ้นอยู่กับจักระนี้เป็นหลัก
จักระสอง มีที่ตั้งอยู่ที่ก้นกบและท้องน้อยที่เรียกกันว่าตันเถียนล่าง ถ้ากด ณ ตำแหน่งนี้กระแสพลังจะวิ่งอยู่ทั่วร่างไปที่ฝ่ามือฝ่าเท้า และที่ข้อกระดูกของก้นกบยังเป็นสร้างสเต็มเซลล์ จักระสองเป็นเรื่องของระบบขับถ่ายและจะทำงานร่วมกับจักระที่หกที่ท้ายทอยด้วยระบบประสาทอัติโนมัติ
จักระที่สาม ตั้งอยู่ที่สะดือ และหลังสะดือ เป็นเรื่องของช่องท้อง ลำไส้ การย่อย การดูดซึมสารอาหาร การกลั่นกรองของเสีย ความดันโลหิตสูง อารมณ์จิตใจที่รุนแรง ฯลฯ และที่เหนือขึ้นมาเล็กน้อยกึ่งกลางของลำตัวเป็นที่ตั้งของธรรมจักร เป็นที่พักจิตแหล่งของความสมดุล และยังเป็นที่อยู่ของฌานให้กับจิตเรียกจุดนี้ว่า ที่พักจิตหรือธรรรมจักร
จักระสี่ มีที่ตั้งอยู่ที่จุดกึ่งกลางหน้าอกและแผ่นหลัง ว่าด้วยเรื่องของหัวใจ การสูบฉีดโลหิต การฟอกโลหิต และความดันต่ำ และยังเรื่องของความรักความปรารถนา อำนาจพลังแห่งใจ และยังเป็นตั้งของชีวิตจะสังเกตเห็นได้ในขณะที่เสียชีวิตและจะทำงานร่วมกับแหล่งรวมนิวเคลียสที่อมิตดาลอยด์สองเส้นนี้จะถูกดึงขึ้นก่อนเสียชีวิตเล็กน้อยและขาดลงเมื่อตาย เหนือกึ่งกลางหน้าอกเป็นที่ตั้งของไทมัส เป็นที่ตั้งของอารมณ์ความรู้สึกหดหู่ซึมเศร้า อ่อนล้าอ่อนแรงทางกล้ามเนื้อและจิตใจ อาการที่ผิดปกติสังเกตได้จาก การตึงและอัดแน่นที่หน้าอกและความรู้สึกทางด้านจิตใจที่ผิดปกติ
จักระห้า ตั้งอยู่ที่ต้นคอและหลุมคอ เป็นเรื่องของการหายใจ ผิวหนัง ภูมิแพ้ ภูมิคุ้มกัน ฯลฯ
จักระหก ตั้งอยู่ที่ท้ายทอยและกึ่งกลางหว่างคิ้ว เป็นเรื่องของการรักษาความสมดุล จิตวิญญาน การรับรู้ สัณชาตญาณ อารมณ์ที่รุนแรงทุกด้าน ลางสังหรณ์ จิตสัมผัสพิเศษ คุณธรรมความสำเร็จ อำนาจจิต ฯลฯ
จักระเจ็ด ตั้งอยู่ที่จอมประสาทเหนือสุดของศีรษะ เป็นเรื่องของการปลดปล่อยและการเชื่อมต่อของพลังจักรวาล
ส่วนฝ่ามือซ้ายและขวา เป็นตัวควบคุมและทักทอเส้นสายสนามพลังซึ่งมีอิทธิพลต่อการทำงานของจักระและพลังงานที่ไหลเวียนอยู่ทั่วร่างกายให้เชื่อมต่อกับระบบและจักรวาล รวมถึงพลังอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่รอบร่างกาย โดยเริ่มที่ฝ่ามือซ้าย ด้วยการงอนิ้วกลางและนิ้วนางทำการขยับแบบต่อเนื่อง เพื่อให้สมองส่วนหน้ามีการสั่นสะเทือนทำการดูดซับพลังงานให้กับร่างกายและจิต อันมีเส้นสายเชื่อมต่อตั้งแต่หัวจรดเท้า มีกลไกแขนและฝ่ามือควมคุมการไหลเวียนของพลังให้เลื่อนไหลทั่วร่างกาย นำมาสร้างและพัฒนา จิต สติ สมาธิ ฌาน อำนาจจิต รวมถึงจิตวิญญาณและจักระ ส่วนฝ่ามือขวา ใช้นิ้วแต่ละนิ้วควบคุมเส้นสายในขณะที่ทักทอ เป็นการรวมเส้นสายสร้างเสริมอำนาจพลังให้แข็งแกร่ง ด้วยการกรีดนิ้วแต่ละนิ้วและดึงเส้นสายที่จักระและขับเคลื่อนพลังผ่านแนวกระดูกสันหลัง ซึ่งนิ้วแต่ละนิ้วเป็นตัวแทนของจักระ จักระหนึ่งตั้งอยู่ที่ข้อมือ จักระสองตั้งอยู่หัวแม่มือ จักระสามตั้งอยู่ที่นิ้วกลาง จักระสี่ตั้งอยู่ที่นิ้วก้อย จักระห้าตั้งอยู่ที่นิ้วชี้ จักระหกตั้งอยู่ที่นิ้วนาง จักระเจ็ดตั้งอยู่ที่อุ้งมือ
http://buddhtoshinto.wordpress.com/2013/01/29/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C-%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9%E0%B8%A1/

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช