จารึกวงล้อประวัติศาสตร์ ข้อมูลที่ประจักษ์แจ้งในพฤติกรรมการล้มล้างพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ? ช่วยแชร์ให้มากครับ


จารึกวงล้อประวัติศาสตร์ ข้อมูลที่ประจักษ์แจ้งในพฤติกรรมการล้มล้างพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ?  ที่หลายท่านไม่รู้ ช่วยแชร์ให้มากครับ
จารึกวงล้อประวัติศาสตร์ ข้อมูลที่ประจักษ์แจ้งในพฤติกรรมล้มล้างพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ( การปราบปรามทุจริตที่สำคัญที่สุดคือสื่อ เพราะหากสื่อปิดปากไม่ออกข่าว คิดว่าธุระไม่ใช่ บ้านเมืองก็จะหูหนวกตา
บอด ไม่รับรู้อะไร เพราะถึงแม้คนไม่ได้อ่านวันนี้แต่วงล้อประวัติศาสตร์จะจารึกอยู่เสมอ หากเกิดเรื่องร้ายแรง ที่ทำลายจริยธรรมคุณธรรม แต่สื่อไม่ออกข่าว ประวัติศาสตร์ก็จะชี้ว่า เหตุที่จมปัก เพราะสื่อมีส่วนเช่นกัน หากเราไม่ผนึกกำลังกันบ้านเมืองจะไปไม่รอด)

สมเด็จองค์นี้ พระรูปขวามือ และชายผู้นี้ ช่วย ธัมมชโย เรื่องจริงในประวัติศาสตร์ 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=296838490362260&set=a.258806637498779.62591.161446187234825&type=3&theater
สมเด็จองค์นี้ ช่วย ธัมมชโย เรื่องจริงในประวัติศาสตร์ ที่ชาวโลกต้องศึกษา ที่ http://www.alittlebuddha.com/html/The%20Vision%20of%20P.M.Narin/The%20Vision%20of%20Phramaha%20Narin%2078.html

ด่วน วิทยานิพนธ์ด้านความมั่นคงสถาบันพระศาสนา ประจักษ์แจ้ง ตอนที่ 1 ศึกษาที่ http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2012/08/blog-post_30.html

ด่วนช่วยแชร์เพื่อรักษาพระธรรมวินัย ของพระพุทธเจ้า
วันที่ ๒ กรกฎาคม 2556 ได้เข้ากราบเรียนข้อมูลเรื่องเณรคำ และความมั่นคงของพระศาสนา ให้ท่านเจ้าคุณ พระเทพสารเวที เลขานุการในสมเด็จพระสังฆราช ณ.วัดบวรนิเวศ เวลา 7.30 น.ได้ทราบปัญหาที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของสถาบันพระศาสนา และของชาติไทย เรื่องเณรคำ และปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมานาน ในเรื่องมหาเถรสมาคม ไม่ปฎิบัติตามพระลิขิต ของสมเด็จพระสังฆราช เรื่องการสึกธัมไชโย และการไม่รักษาพระธรรมวินัย ของพระสงฆ์ในประเทศไทย และเรื่องที่เกิดขึ้นกับ สมเด็จพระสังฆราช มานานก็ไม่เห็นมีพระในวัดบวรลุกขึ้นมาต่อสู่เพื่อปกป้องพระเกียรติ และพระธรรมวินัย ท่านจึงถามข้าพเจ้าว่าจะทำอย่างไร ข้าพจึงกราบเรียนว่า พระธรรมทูต (พระมหานรินทร์) ได้ทำข้อมูลข่าวสารแผ่แพร์ไปทั่วโลกแล้ว เป็นที่ประจักษ์แจ้งในพฤติกรรมของกรรมการมหาเถร และมีความเห็นตามที่ได้กราบเรียน ปรึกษาท่านเจ้าคุณ พระเทพปัญญากวี ว่ามหาเถรสมาคมมีพฤติกรรมล้มล้างพระธรรมวินัย และ กฎหมายรัฐธรรมนูญของชาติ พรบ.สงฆ์ โดยต้องยื่นฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้มหาเถรสมาคม ปฎิบัติตามพระธรรมวินัย ถ้ายังไม่ปฎิบัติตามพระธรรมวินัยก็ต้องให้ชาวไทยทั่งประเทศพิจารณา ?http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2013/06/blog-post_6349.html
ประวัติศาสตร์ พฤติกรรมล้มล้างพระธรรมวินัย ของมหาเถรและนักการเมือง ? "สมรู้ร่วมคิดกับบักเณรคำ" ช่วยแชร์เพื่อปกป้องพระศาสนาครับ
ข้อมูลพฤติกรรมการล้มล้างพระธรรมวินัย ที่เกิดขึ้นในสถาบันพระศาสนาของชาติไทย
เมื่อมหาเถรทำในเรื่องไร้คุณธรรมและจริยธรรม ข้อมูลที่1 http://www.alittlebuddha.com/News%202011/April%202011/11%20April%202011.html

เมื่อองค์กรหลักด้านคุณธรรม กระทำสิ่งไร้คุณธรรม ข้อมูลที่๒ http://www.alittlebuddha.com/News%202011/April%202011/12%20April%202011.html
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้ง "มหาเถรสมาคม" ขึ้นมา ก็เพื่อเป็นรัฐบาลคณะสงฆ์ปกครองและบริหารกิจการพระศาสนา ต่างพระเนตรพระกรรณ แต่ทุกวันนี้แทบไม่เห็นมีบทบาทอะไรเป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วแก่ชาวไทยและชาวโลก
มหาเถรสมาคม หรือ มส. หากจะเปรียบเทียบกับการปกครองทางโลกก็คือ คณะรัฐมนตรีของคณะสงฆ์นั่นเอง
เพราะมหาเถรสมาคม นับเป็นองค์กรสูงสุดของคณะสงฆ์ ที่มีอำนาจ หน้าที่ ในการปกครองคณะสงฆ์ทั้งประเทศให้อยู่ในพระธรรมวินัย ตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ซึ่งเป็นฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน
โดยอำนาจ หน้าที่ที่สำคัญของมหาเถรสมาคม คือ
ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงาม
ปกครองและกำหนดการบรรพชาสามเณร
ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา ? แต่ไม่ทำหน้าที่ ข้าพเจ้าคิดว่าน่าจะสึกออกไปให้หมด เพื่อปกป้องรักษาสถาบันพระศาสนาของชาติไว้

somkiert: ประวัติศาสตร์ พฤติกรรมล้มล้างพระธรรมวินัย ของมหาเถรและนักการเมือง ?...
picasawebcothssomkiert.blogspot.com
รวมข้อมูลข่าวสาร NGO ด้านศาสนาและจริยธรรม ของประเทศไทยและบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ ที่http://www.facebook.com/thaihistory

ปปช. พึ่งพระ - พระพึ่ง ปปช.
ใครพึ่งใคร ?

อา..โลกนี้เห็นทีจะเบี้ยว ในยามปกตินั้น ทางราชการบ้านเมือง เช่น ปปช. ก็จะขอเข้ามาอาศัยพระธรรมคำสอนในบวรพระพุทธศาสนา และพระสงฆ์ ช่วยชี้แนะแนวทางแห่งความสุจริตเที่ยงธรรม แต่วันนี้ วันที่มีคดี "เณรคำ" โด่งดังไปทั่วโลก กลับปรากฏว่า พระสงฆ์เสียอีกที่ต้องพึ่งเจ้าหน้าที่ราชการบ้านเมือง เช่น ปปง. สรรพากร และ กองปราบปราม   ในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดี เหมือนกรณีธรรมกาย เมื่อศาลอาญาอนุญาตให้อัยการถอนฟ้อง ศาลสงฆ์ก็ยุบเลิกไปด้วย จนป่านนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่า "ธัมมชโย" ผิดหรือถูก แต่ที่แน่ๆ เจ้าคณะภาคหนึ่งในอดีตนั้น ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นชั้นสมเด็จพระมีตำแหน่งเป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลางไปแล้ว แจ๋วจริงๆ
พึ่งกันไป พึ่งกันมา โบราณว่า เตี้ยอุ้มค่อม
เพราะในวงการสงฆ์เองก็แทบหาความยุติธรรมไม่เจอ


'มจร' จับมือ ป.ป.ช. รณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต วงเสวนา สภาการหนังสือพิมพ์ห่วงสังคมสับสนจริยธรรมกับความถูกต้อง


5 ก.ค.2556 พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ณ สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี

ห่วงสังคมสับสนจริยธรรมกับความถูกต้อง

ขณะที่เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจัดงานเสวนาครบรอบ 16 ปี ว่าด้วย "จริยธรรมในสังคมไทย" มีผู้ทรงคุณวุฒิหลายสาขาร่วมแสดงทัศนะที่ค่อนไปในทางเป็นห่วงเรื่องเส้นแบ่งของคุณธรรมกับความถูกต้อง ที่ปัจจุบันสังคมไทยยังมีความสับสนอยู่ไม่น้อย

ดร.ประวิช รัตนเพียร ผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า จริยธรรมเป็นเรื่องที่สอดแทรกอยู่ในทุกเรื่องของสังคม ซึ่งเป็นนามธรรม จับต้องไม่ได้ ทำให้การปลูกฝังยังไม่ค่อยเห็นผลเป็นรูปธรรม ขณะที่นายสีมา สีมานันท์ ประธานอนุกรรมการวิสามัญส่งเสริมจริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาด สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กล่าวสนับสนุนว่า การปลูกฝังเรื่องคุณธรรมควรมุ่งไปในทางปฏิบัติ โดยให้มีการรณรงค์สอดแทรกเข้าไปในวิชาชีพ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ การจะทำเรื่องนี้ให้สำเร็จได้ต้องมีกลุ่มตัวอย่างที่ดี เริ่มตั้งแต่ระดับผู้บริหารลงไปจนถึงคนใช้แรงงาน และครอบครัว

นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวว่า 16 ปีที่ผ่านมาสังคมเปลี่ยนแปลงไปมาก สภาการหนังสือพิมพ์ในยุคแรกมีความเข้มแข็งมาก แต่ระยะหลังๆ พบว่าสื่อเปลี่ยนแปลงไปมาก เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง ทั้งสื่อออนไลน์พัฒนาไปมาก โดยไม่มีใครสามารถควบคุมได้ทั้งหมด เพราะสื่อเหล่านี้สามารถใช้นิ้วกดปุ่มเพียงครั้งเดียวส่งข่าวไปได้ทั่วโลก หากคนที่ส่งข่าวไม่มีจริยธรรม ข่าวนั้นจะเป็นผลด้านลบ

ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวว่า สังคมไทยโดยเฉพาะสื่อกำลังสับสนว่า จริยธรรมคืออะไร สำหรับตนในแง่จริยธรรมสังคมจะมีความสับสนอยู่ 2 เรื่อง คือ 1.ถูกกฎหมาย และ 2.ถูกกฎหมาย แต่ผิดศีลธรรม ซึ่งเรื่องดังกล่าวต้องดูใน 2 มิติ ดังนั้นสื่อต้องยึดมั่นในความถูกต้องและถูกศีลธรรมด้วย ฉะนั้นหากหน้าที่ของสื่อคือการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง จะต้องเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นเรื่องของการรักษาความชอบธรรมให้สังคมและคนทั่วไป

ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวว่า การปราบปรามทุจริตที่สำคัญที่สุดคือสื่อ เพราะหากสื่อปิดปากไม่ออกข่าว คิดว่าธุระไม่ใช่ บ้านเมืองก็จะหูหนวกตาบอด ไม่รับรู้อะไร เพราะถึงแม้คนไม่ได้อ่านวันนี้แต่วงล้อประวัติศาสตร์จะจารึกอยู่เสมอ หากเกิดเรื่องร้ายแรง ที่ทำลายจริยธรรมคุณธรรม แต่สื่อไม่ออกข่าว ประวัติศาสตร์ก็จะชี้ว่า เหตุที่จมปัก เพราะสื่อมีส่วนเช่นกัน หากเราไม่ผนึกกำลังกันบ้านเมืองจะไปไม่รอด


ข่าว : คมชัดลึก
5 กรกฎาคม 2556ข่าวมงคล !
ธนาคารกรุงเทพฯถวายมุทิตาพระเปรียญ 9
จัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 40

โมทนาสาธุ นี่แหละคือการทำงานเพื่อพระศาสนา อุปถัมภ์ค้ำชูวัดวาอารามและพระเจ้าพระสงฆ์ในทางที่ถูก


ขออวยพรให้ธนาคารกรุงเทพฯเจริญรุ่งเรืองตลอดไป
ธนาคารกรุงเทพฯ ถวายมุทิตาสักการะ พระภิกษุ-สามเณร ป.ธ.9
ผู้สอบได้ในสนามหลวง ปีพุทธศักราช 2556

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร นายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหารและพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดแสดงมุทิธรรม ถวายสักการะ และร่วมแสดงความชื่นชมยินดีแด่พระภิกษุสามเณร ที่มานะพากเพียรศึกษาเล่าเรียน จนสำเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตระดับเปรียญธรรม 9 ประโยค ตามหลักสูตรคณะสงฆ์ ในปี 2556 มีผู้สอบได้ 65 รูป เป็นพระภิกษุ 60 รูป สามเณร 5 รูป โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ แม่กองบาลีสนามหลวง และเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เมตตาเป็นประธานในพิธี อีกทั้งมอบพัด ย่าม ไตรจีวร และกล่าวสัมโมทนียกถาแด่พระเปรียญธรรม 9 ประโยค

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2517 ธนาคารได้จัดพิธีแสดงมุทิตาเป็นประจำทุกปี ติดต่อกันเป็นปีที่ 40 รวมพระภิกษุสามเณรที่ได้รับการแสดงมุทิตาจากธนาคาร จำนวนทั้งสิ้น 1,382 รูป เป็นพระภิกษุ 1,162 รูป สามเณร 220 รูป ซึ่งล้วนเป็นบุคลากรที่สำคัญของคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาตลอดมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นกิจกรรมที่ธนาคารได้มีส่วนอุปถัมภ์การศึกษาของคณะสงฆ์
 


ข่าว : ข่าวสด
5 กรกฎาคม 2556
เน่า !
วัดม่วยต่อแม่ฮ่องสอน จัดฉลองพระครูเจ้าอาวาส
 จ้างโคโยตี้เต้นอล่างฉ่างกลางวัด !

เอ้อเฮย บ่มีละ ป๋าเวณีดีงาม ปี้น้องไตเยา ฮักสากั๋นมาได้เป๋นร้อยเป๋นปันปี๋ ตุ๊สิทธิ์เอามายีแหลวหมด บ่ฮู้จะเอาหน้าไปไว้ตางใด งามแต๊งามว่า
วัดม่วยต่อวันวาน
สถานอันศักดิ์สิทธิ์และสวยงาม เป็นพุทธสถานน่าบูชา
ชาวไทยแม่ฮ่องสอนภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ไต

 
ตุ๊สิทธิ์-พระครูอนุสรณ์ศาสนกิจ
เจ้าอาวาสวัดม่วยต่อ

งานฉลองพระครูอนุสรณ์ศาสนกิจของตุ๊สิทธิ์

นี่ละเปิ้นว่า บ่ผ่อบ้านผ่อเมือง ใคร่เยียะหยังก่เยียะ

ตุ๊สิทธิ์เฮย ท่าจะบ่าได้อยู่เหียละก้า ? 

วัดม่วยต่อวันนี้
วันที่โคโยตี้เข้าวัด กลายเป็นสถานบัดสีบัดเถลิง
ผ่อลอ ติดป้ายเติ้นเหวิ้น กั๋วเปิ้นบ่ฮู้


ปล.ป้ายจัดงานชัดเจนแบบนี้ ไม่ว่าใครจัดก็ผิดเต็มประตูแน่ ท่านพระครูรุ่มประณาม จัดโคโยตี้ เต้นหวิวยั่วยวนงานฉลองพัดยศพระครูดัง


 ผู้สื่อข่าว ข่าวสด รายงานว่า ขณะนี้มีการโพสต์ภาพถ่าย พร้อมข้อความในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่ตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความไม่เหมาะสม โดยมีเนื้อหาระบุ ว่า ในงานฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตรพัดยศ “พระครูอนุสรณ์ศาสนกิจ” เมื่อ คืนวันที่ 3 ก.ค. ที่ผ่านมา ที่วัดม่วยต่อ มีดนตรี (ซอ) จากเหมืองจี้ อำเภอเมืองหละปูน มาให้ความสนุกสนาน โดยลงข้อความกำกับพร้อมภาพถ่ายวงดนตรีและมีเด็กสาวๆ ในชุดนุ่งน้อยห่มน้อยหมิ่นเหม่ มาเต้นประกอบเพลงและร้องเพลงในทำนองปลุกใจเสือป่า

 ทั้งนี้ ภาพที่ถูกโพสต์ในเฟซบุ๊ก ถูกชาวแม่ฮ่องสอน ถามว่าเหมาะสมหรือไม่ เพราะสถานที่จัดงาน อยู่ในที่แห่งเดียวกันกับสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน และชาวเน็ตแม่ฮ่องสอนบางราย ตั้งข้อสงสัยไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าปล่อยให้จัดกิจกรรมเช่นนี้ได้อย่างไร เนื่องจาก ขัดต่อศีลธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวพุทธในแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ที่มีวัดกระจายอยู่ในตัวเมืองถึง 9 วัด ที่ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โปรโมตให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมและไหว้พระ 9 วัดเมื่อไม่นานมานี่เอง


ข่าว : ข่าวสด

5 กรกฎาคม 2556

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช